Wuslědki (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Regionalna liga

Neustrelitz – Hertha BSC II 2:0 (0:0)

Auerbach – Schönberg 1:1 (1:0)

Rathenow – Neugersdorf 2:2 (1:1)

BFC Dynamo – Jena1:2 (1:1)

Nordhausen – Berlinski AK 1:1 (0:0)

Luckenwalde – RB Leipzig II 1:3 (1:2)

Budissa Budyšin – Babelsberg 03 0:0 (0:0)

Meuselwitz – Zwickau 0:1 (0:0)

FC Viktoria – Halberstadt 0:0 (0:0)

1. Zwickau 3 9  :  0 9

2. Jena 3 5  :  1 7

3. Neustrelitz 3 5  :  2 6

4. Hertha BSC II 3 4  :  3 6

5. Babelsberg 03 3 3  :  0 5

6. Neugersdorf 3 6  :  4 5

7. Berlinski AK 3 3  :  1 5

8. Rathenow 3 3  :  2 5

9. Schönberg 3 2  :  1 5

10. RB Leipzig II 3 4  :  3 4

11. Nordhausen 3 4  :  4 4

12. BFC Dynamo 3 7  :  7 3

13. Budissa Budyšin 3 3  :  3 3

14. FC Viktoria 3 0  :  5 2

15. Halberstadt 3 2  :  7 1

16. Auerbach 3 1  :  7 1

17. Luckenwalde 3 1  :  6 0

18. Meuselwitz 3 0  :  6 0

Dobyćer: Dwójna nula

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Finale beachvolleyballtury w Miłoćicach wuhrali

Cyłkownje 16 mustwow bě so za wčerawši beachvolleyballowy turněr Radija Satkula přizjewiło. Přijěło pak je najprjedy raz jenož 15 mustwow. Granit Hórki dyrbjachu krótkodobnje z personalnych přičin wotprajić. Zastupjerjo z Wotrowa pak, po tym zo su wčera hišće připrajili, runjetak do starta wotprajichu kaž tež dalše narunanske mustwo z Chrósćic. Dźakowano Worklečanskemu sportowcej Marcelej Rjelce pak je so turněr skónčnje tola dypkownje w šesćich zahajić móhł – ze 16 mustwami. Rjelka bě mjenujcy hišće w běhu hodźiny pjeć volleyballistow aktiwizował a tak 16. mustwo nastajił.

Dźěłowe dobyće k zazběhej

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

ST Postup Großharthau

– ST Marijina hwězda 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Škoda, Wuschansky, Hawš – T. Jurš (58. P. Schmidt), Bělk, D. Jurš, Rab – Winkler, Pakoßnick

K prěnjej hrě sezony 2015/16 poda so 1. koparske mustwo Marijineje hwězdy do Großharthauwa. Za nowu hrajnu dobu su so klóšterscy koparjo z třomi nowopřichadami zesylnili. Wrotar Oliver Schmidt je so z Małeho Wosyka nawróćił, wot SJ Chrósćicy je Richard Hawš přišoł a z młodźiny A Natwara Němske Pazlicy Lukas Langner.

W prěnim połčasu mějachu sej hosćo ćežko. Nastajnosći zhubichu bule , wola­ k přidatnym běhanskim pućam pobra­chowaše a zdźěla eklatantne zmylki w hrajnym natwarje zmóžnichu domjacemu mustwu wjacore móžnosće. Najwjetšu składnosć hosćićela znješkódni w 14. mjeńšinje wrotar Schmidt z wuběrnej paradu. Jenož jónu poradźi so klóšterskej ofensiwje prawa akcija před přećiwniskimi wrotami. Tři mjeńšiny do pře­stawki předrěštaj so Wróbl a T. Jurš­ na prawym boku z dwójnym pasom. Na to slědowacu flanku přetwori Pakoßnick z distancy pjeć metrow direktnje k 0:1.

Zbožowny dypk a dale njeporaženi

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Budissa Budyšin – ST Babelsberg 03 0:0

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Heppner, Klippel, Pfanne, Kral – Walther (55. Hoßmang), Kolan, Rupf (22. Čermak) – Hansch (55. Rosendo), Reher, Salewski

Njedźelu popołdnju bě na Budyskej Młynkec łuce zastupnistwo ST Babelsberg z hósćom. Budissa Budyšin bě z dwě­maj njerozsudnymaj wuslědkomaj do sezony startowała a chcyše sej tuž swoje prěnje dobyće zapisać. Trenarjej Tomašej Henčlej pobrachowaštaj pak nadběhowarjej Aleksander Jakubov a Philip Heineccius. Za to pak hraješe zaso ka­pitan Martin Kolan. Njedźelnu hru w sprjewinym měsće widźało bě 750 přihladowarjow.

SJ Chrósćicy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Kraliček – Bětnar, Cyž, Šafář, Dórnik, M. Zahrodnik, F. Zahrodnik, Šmit (46. Šiman), Věchet, Młynk (89. Pöpel), Žur (76. Budar)

Zestawa hosći: Gloxyn – von Köding, F. Bejma, B. Bjeńš, Lulak, Wałda (87. Nuk), S. Bjeńš, Korjeńk (76. Kurjat), Šołta (55. T. Bej­ma), Domaška, B. Bejma

Po tym, zo staj wobaj serbskej cyłkaj wokrjesneje wyšeje ligi swoju prěnju hru sezony dobyli, steješe hižo derby před durjemi. Za tójšto přiwisnikow přičiny dosć, sej wčera do Chrósćic na sportnišćo dojěć. To, štož so někak 280 přihladowarjam skićeše, běše napjata hra z horcymi dwubojemi hač do poslednjeje sekundy. Ralbicy z přewšo šěrokim kadrom a dobrym­ personalom wobsadźeni běchu zawěsće za toho abo tamneho minimalny faworit. Ale tež domjacy běchu w běhu tydźenja wjeseli přez powěsć, zo mataj­ wrotar Petr Kraliček a ofensiwny hrajer Radim Věchet (wobaj Čechaj) skónčnje hrajnu dowolnosć.

Bilanca prěnjeho mustwa SJ 1922 Radwor

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Po hrajnej dobje 2014/2015 je do sezony 2015/2016. W nadawku sportoweje redakcije Serbskich Nowin je so Fabian Wróbl, wrotar prěnjeho mustwa SJ Ra­dwor, ze swojim trenarjom Pětrom Bejmakom wo minjenej hrajnej dobje rozmołwjał a wo přihotach na nowu.

Nowa hrajna doba 2015/2016 je so kónc tydźenja tež za prěnje mustwo SJ 1922 Radwor započinała. Kak spokojom sće ze zašłej­ a kotre zaměry maće za nowu hrajnu dobu?

P. Bejmak: W zašłej dobje docpěchmy 44 dypkow a wobsadźichmy wosme městno w stafli 1 wokrjesneje ligi. Wot 28 hrow smy jeno šěsć přěhrali. Mějachmy třeći najlěpši škit stafle a najwuspěšnišeho třělca ze 24 wrotami. To je Tom Schulze z Chelna. Mustwo je so kondicionelnje polěpšiło, njewučerpa pak taktiske móžnosće w hrě.

Što mustwo wuznamjeni?

P. Bejmak: Mustwo je dobra měšeńca mjez nazhonitymi hrajerjemi kaž Nica Buša, Stefana Henki, Pawla Šrama, Fabiana Wróbla a młodymi, kotřiž přisłušeja młodźinje a so pola muži poskićeja. Treningowe wobdźělenje je so stabilizowało a z tym je so ličba zranjenjow pomjeńšiła. Kóždy čuje so w kruhu hrajerjow přiwzaty.

Kak je přihot na nowu hrajnu dobu wotběžał?

Druhi połčas so idealnje započał

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

ST 1922 Radwor

– Concordia Załom 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Wróbl – Henke, Buša, F. Šěrak, Bauer, Winar, Šram, Nuk, Wjenka (70. Handrik), Kral (88. Cl. Šěrak) – Schulze

Njetraješe dołho a domjacym so móžnosće k nawjedowanju poskićichu. Wjacore razy hrajachu bul wótrje doprědka, hdźež Schulze husćišo na njón łakaše. Najlěpši třělc ligi lońšeje sezony drje hišće trochu formu pyta, ale tež wčera je hosćićelskej defensiwje ćeže wobradźał. W 17. min. sadźi Šram prěni wuwołak. Wótra třělwa prasny do łaty. W 35. min. přesadźi so Kral na prawym boku, wotpołoži bul do chribjeta škitarja a znowa bě Šram ze třělwu na wrota na městnje.

Widźał, słyšał, napisał (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Andre Strelow

Wuslědki (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Wokrjesna wyša liga

Bukecy – Kumwałd0:1 (0:1)

Großröhrsdorf – Hnašecy 2:1 (0:0)

Póst Budyšin – Połčnicy  0:5 (0:2)

SJ Ćisk – Wjelećin3:0 (2:0)

Rakecy – LSV Hory2:5 (2:2)

Chrósćicy – Ralbicy/Hórki 1:0 (0:0)

Kinspork – Kulow1:2 (1:1)

Ramnow – Wachau4:1 (2:0)

1. LSV Hory 2 10  :  2 6

2. SJ Ćisk 2 8  :  3 6

3. Kumwałd 2 5  :  0 6

4. Chrósćicy 2 3  :  0 6

5. Kulow 2 3  :  2 4

6. Ralbicy/Hórki 2 6  :  2 3

7. Połčnicy 2 5  :  2 3

8. Hnašecy 2 3  :  3 3

9. Ramnow 2 4  :  6 3

10. Großröhrsdorf 2 2  :  5 3

11. Łuty 1 3  :  3 1

12. Rakecy 2 3  :  6 1

12. Wjelećin 2 3  :  6 1

14. Bukecy 1 0  :  1 0

15. Wachau 2 4  :  9 0

16. Kinspork 2 2  :  8 0

17. Póst Budyšin 2 1  :  7 0

Sport (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Kónctydźenska kopańca

Regionalny koparski ligist Budissa Budyšin wočakuje njedźelu w 13.30 hodź. ćežkeho přećiwnika z Babelsberga. We wyšej­ lize hraje postupnik z Biskopic k zazběhej noweje sezony njedźelu doma přećiwo VFC Plauenej. Zakop budźe w 14 hodź. Krajny ligist Jednota Kamjenc wojuje hižo dźensa wječor napoł sedmich pola Přezjednoty Niska z krajneje klasy wo zaćah do třećeho koła Sakskeho koparskeho pokala.

Serbski koparski derby

We wokrjesnej wyšej koparskej lize zahwizda sudnik njedźelu popołdnju w třoch horco wočakowany serbski derby mjez SJ Chrósćicami a Sokołom Ralbicy/Hórki. Dalšej zajimawej hrě w sam­snej klasy stej: w 11 hodź. Rakecy – LSV Hory a w 15 hodź. Kinspork – Kulow.

15.08. 15:00 Großharthau

  – Marijina hwězda

16.08. 13:00 Ralbicy/Hórki II

  – Wojerecy 1919

16.08. 15:00 Radwor – Załom

16.08. 15:00 Njebjelčicy

  – Großnaundorf

15.08. 13.00  Kulow II

  – Marijina hwězda II

16.08. 13.00  Njebjelčicy II

  – Łaz/Běły Chołmc II

16.08. 13.00  Radwor – Załom II

16.08. 13.00  Němske Pazlicy II

  – Chrósćicy II

Beachvolleyball w Miłoćicach

nawěšk

nowostki LND