Špatny start

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:
Magnus Bětka, rodźeny Pančičan, je z footbalistami Drježdźany Monarchs špatnje do sezony startował. Faworizowany cyłk je dotal jeno tři z pjeć hrow dobył a steji tuchwilu w German football league-skupinje sewjer na štwórtym ze sydom městnow. Foto: Birgit Krauch

Šunowčan magisku hranicu misnył

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:
Tróšku pozdźišo hač ći tamni z Triteama Serbja startowaše Šunowčan Stefan Möller do sezony 2015. Wón wobdźěli so w Błótach na połdistancy. Magisku pjećho­dźin­sku hranicu je wo jeničce 25 sekundow misnył. W cilu bě časnik pola 5 hodźin a 25 sekundow stejo wostał. Foto: Beno Šołta

Serbscy wobdźělnicy přikładnje wojowali

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

12. nócny žabjacy běh w Běłej

Na rjanym pózdnim wječoru w Běłej (Biehla) za Kamjencom je so minjeny pjatk na mjeztym hižo 12. nócnym žabjacym běhu po tam­nišej krasnej idyliskej hatnej krajinje 958 běharkow a běharjow a 144 lubowarjow walkinga na distan­comaj 2 km abo 9,6 km wubědźowało. Aktiwni běchu z wjacorych zwjazkowych krajow Němskeje. Mjez nimi je tež nimale dwaceći serbskich entuziastow swoju spěšnosć a wutrajnosć měriło, a to dosć wuspěšnje.

Njeposrědnje po chowanju słónca w 21.24 hodź. startowaše tradicionalne wubědźowanje na 9,6 km (691 w cilu, z nich 239 žónskich) wo pokalej žabja­ceho krala a žabjaceje kralowny. Wubědźiłoj staj sej jej Marc Schulze z Drježdźan (29:28 min.) a Romy Stotz z Drježdźan (38:10 min.). Najwuspěšnišej serbskej starteraj běštaj Jakub Čórlich z Němcow (sk 20 /4. městno / cyłkowne 6. městno / 34:10 min.) a Klawdija Hejdušcyna z Hory (sk 40 / 2. městno / cyłkowne 8. městno / 39:41 min.).

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Minjene dny dóstawaše Serbski Sokoł kóždy dźeń znajmjeńša dwě mejlce, w kotrychž zwjetša steješe, „zo je so naš syn njesměrnje nad nominowanjom wjeselił, a zo je wězo přiwozmje“. Třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow bě mjenujcy z pomocu zamołwitych koparskich towarstwow wjacorym hrajerjam nominowanje za dorostowe koparske wubranki pósłał. A wšitcy su je přiwzali.

Před lětomaj bě so sportowy přećel Hanspeter Benad z Budyšina pola za­moł­witych Serbskeho Sokoła naprašo­wał, hač njeby móžno było, zo nastupja młodźi serbscy koparjo w Bukecach we wobłuku turněra młodźiny D ze Serbskej koparskej wubranku (SKW). Z Tobiasom Škodu z Wotrowa a Křesćanom Bejmakom z Miłoćic su Sokoljo hnydom angažowaneju SKW-muži namakali, kotrajž běštaj zwólniwaj najlěpšich dorostowych koparjow w starobje jědnaće a dwanaće lět do cyłka zwjesć a so z nimi prěni raz w serbskich sportowych stawi­znach na turněrje wobdźělić.

Wuslědki (29.06.15)

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

Kónčnej koparskej tabulce

wokrjesna klasa, stafla I

1. ST Mały Wjelkow 28 105 : 29 64

2. ST Budyšin II 28 102 : 32 63

3. ST Huska 28 85 : 22 62

4. Budissa 08 Budyšink 28 72 : 33 56

5. SZ Wjelećin II 28 68 : 37 56

6. Zeleno-běli Bukecy II 28 81 : 53 51

7. TSV 90 Wjazońca II 27 80 : 70 48

8. Čerwj.-běli Šěrachow 28 65 : 67 39

9. Concordia Załom II 28 53 : 65 34

10. ST Kubšicy II 28 45 : 73 29

11. TSV Wjernarjecy II 28 39 : 89 22

12. ST Bart 90 II 28 29 : 90 22

13. ST 1922 Radwor II 28 38 : 73 21

14. SZ Steinigtwolmsdorf 28 36 : 81 18

15. Módro-běli Minakał 28 29 : 113 14

wokrjesna klasa, stafla III

1. LSV Hory 1990 II 28 114 : 20 76

2. ST Wóslink/Skaskow 28 94 : 25 62

3. FSV Šćeńca 28 99 : 40 55

4. FSV Łuty II 28 70 : 46 50

5. FC Łužica Wojerecy II 28 91 : 45 49

6. SJ Njebjelčicy II 28 65 : 49 47

7. SJ Chrósćicy 1981 II 28 57 : 45 45

8. ST Lubuš II 28 47 : 42 41

9. Natwar Něm. Pazlicy II 28 52 : 54 37

10. Marijina hwězda II 28 62 : 95 33

11. Hórnikecy II 28 74 : 70 32

12. HZ Łaz/Běły Chołmc II 28 53 : 62 29

13. ST Wětnica/Hola II 28 39 : 126 18

14. Zeleno-běli Sepicy III 28 16 : 107 17

15. FSV Łuty III 28 32 : 139 10

Sport (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Wočakuja wopyt z Čěskeje

SJ Njebjelčicy wočakuje jutře, 27. junija, wjelelětnych sportowych přećelow mustwa Sokol Roztoky z Čěskeje. Wot připoł­dnja wotměja na Njebjelčanskim sport­ni­šću mały sportowy swjedźeń. W 13 hodź. započnje so dorostowy koparski turněr. Wot 16 hodź. hraja mužojo – Sokol Roztoky a cyłkaj SJ Njebjelčicy. Dźěćom poskića wšelaku zabawu. Ćělne derjeměće budźe zaručene. Wječor zet­kaja so wšitcy k zhromadnej bjesadźe w stanje. Nje­dźelu wuleća sej do Ottendorfa-Okrille na tamniše koparske golfowanišćo.

Pokalne koparske hry

Dwě hrě a štyri dypki

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Hermsdorfske ST

– SJ Njebjelčicy 1:2 (1:1)


SJ Njebjelčicy

– Arnsdorfski FV 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Hahn – Šołta, Haška, Pawlik, Hrjehor (88. Hoier), Kral, Cyž, Hommel, Dubaw, Lejnart, Čornak (53. Hanuza)

Do poslednjeje hry minjenu njedźelu nastupichu Njebjelčanscy koparjo wutoru tydźenja w Hermsdorfje k nachwa­tanskej partiji, kotruž njeběchu sobotu do toho njewjedra dla přewjedli. Bjez­mała bychu Njebjelčenjo w 7. min. nawjedowali, ale třělwa Čornaka bu na wrotowej liniji wotwobarana. Přez wótry kop do hornjeho třiróžka pak poradźi so Lejnartej we 28. min. 0:1. Krótko do přestawki domjacy přez konter z niskej třělwu wurunachu.

W 2. połčasu hosćo wuhrate šansy k dalšim wrotam njewužichu. Hakle w 83. min. trjechi Cyž z wólnym kopom nisko do delnjeho kuta dobyćerske 1:2.

Zestawa domjacych: Hahn – Šołta, Haška, Pawlik, Hrjehor (71. Čornak), Hanuza, Hommel, Kral (46. Dubaw), Cyž, Lejnart, Ričel (71. Hoier)

Minjenu njedźelu, w poslednjej partiji hrajneho lěta 2014/2015, bě wotpohlad Njebjelčanskeju trenarjow Handrija Kraw­čika a Detlefa Panica, sej tři dypki doma zdźeržeć.

Dobru sezonu na 5. městnje skónčili

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Drohotka Ramnow 4:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Matka, von Köding, Schultz, Bjeńš, Wowčerk, Korjeńk Šołta, Čórlich, Rawš (43. Wałda), Domaška

K poslednjej dypkowej hrě witachu Sokoljo koparjow z Ramnowa. Wobě mu­stwje so w tabulce wjace wulce polěpšić njemóžeštej a chcy­štej tuž ofensiwnje wustupować. Domjacym pobrachowaše pjeć hrajerjow, hosćom sydom. Domaška měješe prěnju móžnosć za Sokoł. Jeho kop pak dźěše snadnje wyše wrotow. Po tym­ mějachu Ramnowčenjo hnydom tři dobre składnosće nawjedowanja. Stajnje pak běše Gloxyn na městnje a za­statkej za­dźě­wa. Trenar Thomas Schultz po­­zbu­dźi swojich hrajerjow, skónčnje wotućić a dwuboje přiwzać. W 20. min. hrajachu hosćo wróćo k wrotarjej. Tón pak bul za­šmjata, Domaška sej jón hrabny a docpě 1:0. Tři mjeńšiny na to móhł Domaška druhe wrota třělić, dokelž bě po přihrawce Korjeńka nadobo sam před wrotarjom. Krótko do přestawki pak Grohmann za hosći wuruna.

Tójšto organizatoriskich problemow dyrbješe so rozrisać, zo by docyła k volley­ballowemu pokalnemu finalu žonow­ w Budyšinje přišło. Dźakowano angažementej stafloweje wjednicy Susi Glücklichoweje pak je so poradźiło, štyri­ mustwa na jednym wječoru w jednej hali zhromadźić. Spočatnje wulosowachu, štó ma přećiwo komu nastupić. Marijine hwězdźički wućahnychu sej los najćešeho kontrahenta, wokrjesneho wicemištra MSV Budyšin 04 II.

ST Marijina hwězda – MSV Budyšin 04 II 2:0 (25:18, 25:17)

Hosćo z Pančic běchu drje z minimalnej wobsadku přijěli, za to pak so zmužiće a z bojownosću do hry dachu. Přećiwnik, kotryž bě dotal wšitke hry přećiwo Marijinym hwězdźičkam bjez wulkeje prócy dobył, bě partiju tónkróć po wšěm zdaću na lochke ramjo wzał. Tak poradźi so serb­skim žonam hnydom w prěnjej sadźbje překwapjenka. A dokelž bě tak rjenje, wone tež druhi přechod a hru dobychu. To knježeštej wysk a jusk. Wšako to rěkaše, zo stejachu w finalu.

Wuslědki (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla II

1. Łuty 26 63 : 24 64

2. Rakecy II 26 59 : 29 50

3. Kamjenc II 26 55 : 35 42

4. Lubuš 26 55 : 44 42

5. Nadrózna Hrabowka 26 48 : 36 40

6. FC Łužica 26 54 : 46 39

7. Bluń 26 57 : 62 35

8. Ćisk II 26 47 : 62 33

9. Hórnikecy 26 59 : 58 32

10. Nowe Město II 26 44 : 53 32

11. HZ Łaz 26 42 : 44 28

12. Ralbicy/Hórki II 26 24 : 47 21

13. Wětnica/Hola 26 46 : 80 18

14. Kulow II 26 31 : 64 17

wokrjesna liga, stafla III

1. Kinspork 26 83 : 20 64

2. Großnaundorf 26 50 : 31 50

3. Frankenthal 26 62 : 42 46

4. Ottendorf-Okrilla 26 54 : 30 45

5. Marijina hwězda 26 47 : 46 40

6. Großröhrsdorf II 26 44 : 49 37

7. Liegau-Augustusbad 26 55 : 47 33

8. Njebjelčicy 26 54 : 54 33

9. Haselbachtal 26 41 : 52 32

10. Arnsdorf 26 44 : 41 29

11. Němske Pazlicy 26 33 : 54 27

12. Großharthau 26 40 : 62 27

13. Porchow 26 37 : 53 26

14. Hermsdorf 26 26 : 89 14

nowostki LND