Pola načolnika poražku poćerpjeli

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

FSV Zwickau – Budissa Budyšin 3:0 (2:0)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Patka (82. Fröhlich), Klippel, Pfanne, Kral, Rosendo, Kolan, Čermák, Reher (58. Heppner), Hansch (88. Walther), Salewski

Koparjo Budissy Budyšin su w Zwickauwje přećiwo načolnikej regionalneje ligi nastupili. Wobaj cyłkaj běštej do hry hišće bjez poražki. Hosćo mějachu tři njerozsudne wuslědki na konće, domjacy tři dobyća bjez přećiwniskich wrotow. Trenar Budissy Tomaš Henčl by sej ze swojim­ mustwom rady dypk sobu domoj wzał, byrnjež wědźał, zo budźe to ćežko­. Do stadiona přišło je 2 027 přiwisnikow, mjez nimi 16 z Budyšina. Dwaceći mjeńšin bě hra wotewrjena a hosćićel njeměješe ani jeničku prawu móžnosć. Prěnja strašna třělwa Fricka pak dźěše do wrotow Budissy (22.). Na to měješe Hansch za nju šansu, přećiwnik pak tomu zadźěwa. W 30. min. bě to znowa Frick, kiž zwyši na 2:0. Hosćićel hru jasnje dominowaše a přećiwnikej nimale ničo wjace njedowoli.

Wuslědki (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Regionalna koparska liga

Zwickau – Budissa Budyšin 3:0 (2:0)

Babelsberg 03 – Rathenow 2:0 (0:0)

Halberstadt – Meuselwitz 0:2 (0:1)

RB Lipsk II – Nordhausen 0:3 (0:3)

Berlinski AK – Neustrelitz 0:0 (0:0)

Neugersdorf – Luckenwalde 1:0 (1:0)

Hertha BSC II – Auerbach 1:2 (0:1)

Schönberg – BFC Dynamo 2:3 (1:2)

Jena – FC Viktoria Berlin 2:3 (1:0)

1. Zwickau 4 12  :  0 12

2. Jena 4 7  :  1 10

3. Babelsberg 03 4 5  :  0 8

4. Neugersdorf 4 7  :  4 8

5. Nordhausen 4 7  :  4 7

6. Neustrelitz 4 5  :  2 7

7. Berlinski AK 4 3  :  1 6

8. BFC Dynamo 4 10  :  9 6

9. Hertha BSC II 4 5  :  5 6

10. Schönberg 4 4  :  4 5

11. Rathenow 4 3  :  4 5

12. RB Lipsk II 4 4  :  6 4

13. Auerbach 4 3  :  8 4

14. Budissa Budyšin 4 3  :  6 3

15. Meuselwitz 4 2  :  6 3

16. FC Viktoria Berlin 4 0  :  7 2

17. Halberstadt 4 2  :  9 1

18. Luckenwalde 4 1  :  7 0

Krajna koparska klasa

Radebeul – Laubegast 0:3 (0:1)

Drježdźanski SC – Mužakow 2:6 (1:3)

Niska – Drježdźany-Strěžin 2:0 (1:0)

Póst Drježdźany – Nowe Město 4:2 (3:1)

Biskopicy II – Trjebin 1:2 (1:0)

Nowosólc-Hródk – Budissa II 2:1 (0:1)

Zschachwitz – Budestecy 6:1 (4:1)

1. Trjebin 2 6  :  1 6

2. Niska 2 6  :  2 6

3. Laubegast 2 5  :  2 4

4. Nowosólc-Hródk 2 4  :  3 4

5. Mužakow 2 10  :  8 3

6. Biskopicy II 2 7  :  6 3

7. Zschachwitz 2 6  :  5 3

8. Póst Drježdźany 2 5  :  4 3

9. Budissa Budyšin II 2 4  :  3 3

10. Drježdźany-Strěžin 2 2  :  3 3

11. Nowe Město n. Spr. 2 4  :  6 1

12. Drježdźanski SC 2 4  :  8 1

13. Radebeul 2 1  :  6 0

14. Budestecy 2 3  :  10 0

Wokrjesne pokalne koło

Sepicy II – Sokoł Ralbicy/Hórki II 1:3 (1:0)

FC Łužica II – Marijina hwězda II5:4 (3:1)

SJ Chrósćicy II – TSV Wachau II0:2 (0:1)

Nowopřichady trjechili

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Zeleno-běli Sepicy II

– Sokoł Ralbicy / Hórki II 1:3 (1:0)

Zestawa hosći: J. Matka – Zynda, Mi. Matka (58. Šnajder), Róbl, Serbin (46. G. Kurjat), Bernard (69. Mě. Matka), Kř. Matka, Šěn, Kobalc, M. Kurjat, Šmit

We wurisanskim pokalnym kole nastupichu chowancy trenarja Sokoła Michała Čóški pola Sepičanskeje rezerwy, kotraž hraje we wokrjesnej klasy. Přichodne koło docpěć běše cil Ralbičanow. Woni tež dominowachu a wuhrachu sej tójšto móžnosćow. W 20. min. běžeše Šmit sam na wrota přećiwnika, njetrjechi pak. Dźesać mjeńšin pozdźišo poskići so jemu dalša składnosć, nětko pak wrotarja natřěli. Šmit njebě jenički Sokoł, kotremuž čuwy zaprajichu. Tež Šěn přesłabje wotzamkny. Wuwostajenje šansow so wjećeše. Po zmylku hosći hrajachu Sepičenjo spěšnje doprědka a přewinychu wrotarja Jurja Matku k 1:0 (32.).

Krajny ligist Jednota Kamjenc je sobotu doma přećiwo BSC Freibergej 3:0 dobył a tak po njerozsudnym 1:1 w Taucha ze štyrjomi dypkami dosć dobry zazběh koparskeje sezony swjećił. Po wšěm zdaću ma Patrik Woko (při bulu) ze Šunowa w mustwje trenarja Franka Ričela krute městno, wšako je wón hižo druhi raz wot spočatka hrał. Wrota za Jednotu třělichu nětko Franz Häfner, Eric Prentki a Karel Vrabec. Foto: Jörg Stephan

Tež mały derby dobyli

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Módro-Běli Kulow

– SJ Chrósćicy 0:1 (0:1)

Zestawa domjacych: Kliemank – Pohl, Lohan, Korch (68. Liebsch), Žur, Wittek, Görigk (74. Mattick), Nicolaides, Thomas, Graf, Kubaink

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel, Cyž, M. Zahrodnik, Dórnik, Dehn (76. Budar), Domaška, F. Zahrodnik, Młynk (83. Domš), Žur, Věchet

Sobotu steješe za koparjow Sportoweje jednotki Chrósćicy (SJC), dalši derby na lisćinje dypkowych hrow. Chróšćenjo běchu z hosćom Módro-běłych w Kulowje. Hosćićel běše runja SJC po dwěmaj hrajnymaj dnjomaj hišće njeporaženy. Hra běše poměrnje wurunana, byrnjež domjacy skerje lěpši start měli. Za nich pospytachu so z třělwami Görigk, Thomas a Graf – wšitcy bjez wuspěcha. Na boku­ Chróšćanow skićachu so wosebje Feliksej Zahrodnikej, Věchetej a Žurej dobre składnosće. Po dołhim zamjeće Pöpela wostaji Žur třoch přećiwnikow stejo, předrě so na zakładnu liniju do šěsnatki a přihra bul Zahrodnikej. Tón třěli nisko do krótkeho kuta k nawjedowanju (25.). Krótko na to měješe Pöpel hižo 2:0 na noze. Po rjanej flance Młynka pak njezamó wón kulowatu kožu we wrotach zaměstnić. Škoda, přetož to móhł předrozsud być.

SJ Chrósćicy ma čěskej nowopřichadaj

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Kaž hižo w SN naspomnjene, maja koparjo Chróšćanskeje SJ nowopřichadaj z Čěskeje: wrotarja Petra Králíčeka (nalěwo) a ofensiwneho hrajerja Radima Věcheta. 23 lětny „Králí“ je někotrym snano hišće znaty jako wrotar Jednoty Kamjenc abo Budissy Budyšin. Wón bydli a dźěła w Jablonecu. Ma tam z přećelom swójski mały zawod jako skowar. Věchet, kiž je so hnydom jako „Rudi“ předstajił, je 29 lět a bydli w Stráži pod Ralskem (mjez Liberecom a Českej Lípu). Swoje kopački je hižo za rezerwu Slovana Liberec a za prěnje mustwo Českeje Lípy (wobě 3. liga) šnórował. Radim dźěła w předewzaću, kotrež uran wudobywa. Přejemy čěskimaj koparjomaj wšo dobre a sezonu bjez zranjenjow w Chrósćicach. Fabian Pöpel

Wohnjostroj wrotow pokazali

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Póst Germania Budyšin 5:1 (2:1)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Lulak, B. Bjeńš, F. Bejma, von Köding, St. Bjeńš (88. M. Kurjat), Korjeńk, Wałda (63. Nuk), T. Bejma (44. Šołta), Domaška, B. Bejma

 Po hórkej derbyjowej poražce w Chrósćicach chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wčera pokazać, zo bě wukon tydźeń do toho negatiwne wuwzaće. Tak ležeše bul hižo po 20 sekundach prěni raz w klětce hosća. Bosćij Bejma, najsylniši Sokoł, posłuži swobodnje stejaceho Pětra Domašku, kiž do dołheho kuta přetwori. Po zažnym nawjedowanju domjacy hru dale kontrolowachu, prawe šansy pak njewuskočichu. Z ničeho přećiwnik z wólnym kopom (37.) wuruna. To bě šok Sokołam. Póst Budyšin bě přichodnym wrotam nadobo bliši hač woni. Krótko do połčasa pak bu Domaška w šěsnatce zadźeržany, a sudnik pokaza na jědnatku. Fabian Korjeńk ju k 2:1 wěsće přetwori.

Widźał, słyšał, napisał (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Achim Kowar

Sym přiwisnik lochkoatletiki, a tohodla zajimuju so tež za lětuše swětowe mišterstwa lochkoatletow w chinskej stolicy Pekingu. Štož pak w přihotach na tele wjerškowe měrjenje mocow w našich medijach zhonich, bě podtykowanje dopinga za kóždy nadpřerězny wukon. Nětko je prěni kónc tydźenja tež Němskej wunjesł złotu a slěbornu medalju w kulostorku a we wjaceboju pjate městno. Nimam atletow za dopinga podhladnych a zarjadowarjow za njekmanych abo podhladnych. Njewěm, što ma tajke pawšalne podtykowanje tu pytać. Wone sportej skerje škodźi hač tyje. Wjeselmy so nad wukonami našich wysokoskakarjow z tyčku kaž tež nad wurjadnym kónčnym běhom muži na 100 metrow a nad tym, směć wuběrne wukony dožiwić. Wězo tež bolostne poražki k tomu słušeja. Móžno, zo to prawje njewidźu z tym do-błóta-ćahanjom. Ale wočinu-li nowiny, napadnu mi złóstnistwa a mordarstwa, a dobreho je dźeń a mjenje na swěće­!

Wuslědki (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Krajna liga

FSV Zwickau II – Taucha 4:0 (2:0)

Kamjenc – BSC Freiberg 4:0 (3:0)

Heidenau – FC Grimma 3:0 (2:0)

BSG Chemija – FC Eilenburg 1:3 (1:2)

Glauchau – Markkleeberg 0:2 (0:1)

Rapid Kamjenica – Pirna-Copitz 1:2 (1:1)

Reichenbach – Wocl Riesa 1:1 (1:1)

Hohenstein-E. – Zhorjelc 2:2 (0:1)

1. FC Grimma 2 5 : 2 6

2. Pirna-Copitz 2 3 : 1 6

3. FSV Zwickau II 2 7 : 3 4

4. BSG Chemija 2 5 : 1 4

5. Kamjenc 2 4 : 1 4

6. Markkleeberg 2 5 : 3 4

7. Wocl Riesa 2 3 : 1 4

8. Rapid Kamjenica 2 6 : 2 3

9. Zhorjelc 2 3 : 3 2

10. Reichenbach 2 2 : 3 1

11. Hohenstein-E. 2 2 : 4 1

12. Glauchau 2 1 : 3 1

13. FC Eilenburg 2 1 : 5 1

13. Taucha 2 1 : 5 1

15. Heidenau 2 1 : 4 0

16. BSC Freiberg 2 0 : 8 0

Wokrjesna wyša liga

Kulow – Chrósćicy0:1 (0:1)

Połčnica – Großröhrsdorf 3:1 (3:0)

Hnašecy – Bukecy4:1 (2:0)

Kumwałd – Łuty5:1 (2:0)

SJ Ćisk – Ramnow3:1 (1:0)

Wachau – Rakecy3:3 (2:1)

LSV Hory – Kinspork0:0 (0:0)

Ralbicy/Hórki – Póst Budyšin 5:1 (2:1)

1. Kumwałd 3 10 : 1  9

2. SJ Ćisk 3 11 : 4 9

3. Chrósćicy 3 4 : 0 9

4. LSV Hory 3 10 : 2 7

5. Ralbicy/Hórki 3 11 : 3 6

6. Połčnica 3 8 : 3 6

7. Hnašecy 3 7 : 4 6

8. Kulow 3 3 : 3 4

9. Ramnow  3 5 : 9 3

10. Großröhrsdorf 3 3 : 8 3

11. Rakecy 3 6 : 9 2

12. Wjelećin 2 3 : 6 1

13. Łuty 2 4 : 8 1

14. Wachau 3 7 : 12 1

15. Kinspork 3 2 : 8 1

16. Bukecy 2 1 : 5 0

17. Póst Budyšin 3 2 : 12 0

Sport (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Sport na Kamjenskej Boršći

We wobłuku Kamjenskeje Boršće, kotraž započina so dźensa, su zarjadowarjo a wuhotowarjo zaso na wšelake sportowe poskitki myslili. Jutře, sobotu, wuhraja w sportowej hali G.-E.Lessingoweho gymnazija (Henselowa 14) 33. blidotenisowy turněr wo pokal města Kamjenca. Tón zahaji so rano w 09 hodź. Njedźelu 23.08. třěleja na arealu Kamjenskeje Boršće na worjoła. 13.30 hodź. započnu třělcowske towarstwa, 14 hodź. měšćenjo.

Triatlon we Łazu

Tež serbscy triatleća přihotuja so hižo wjacore měsacy na swoje tak mjenowane domjace triatlonowe wubědźowanje, kotrež budźe přichodny kónc tydźenja we Łazu při Třižonjaskim jězoru. Sobotu, 29. awgusta, budźetej zaso wjetšej distancy na rjedźe a njedźelu, 30 .awgusta, olympiska a sprintowe distancy.

Běhi w Połčnicy

Za Połčničanske strowotne běhi móža so zajimcy pod www.baer-service.de přizjewić. Přichodny pjatk běha so tam na distancach 800m/2km/5km a 10km. Časowy plan wozjewimy přichodny pjatk.

Koparske dypkowe hry

22.08. 15:00 Kamjenc – BSC Freiberg

22.08. 15:00 Kulow – Chrósćicy

22.08. 15:00 Wachau – Rakecy

23.08. 13:00 Neugersdorf – Luckenwalde

23.08. 15:00 Ralbicy – Póst Budyšin

nowostki LND