Łužica (28.05.15)

štwórtk, 28. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rozmach hospodarstwa

Zły Komorow (dpa/SN/ch). Hospodarstwo w Braniborskej so derje wuwiwa. Tole wuchadźa z konjunkturneho naprašowanja třoch Industrijnych a wikowanskich komorow (IHK) k zažnemu nalěću. Na wuchodźe kraja bě połoženje tak dobre kaž hižo minjene 25 lět nic, rěka w zdźělence IHK wuchodneje Braniborskeje w Frankfurće nad Wódru. Nimale połojca předewzaćow zhladuje na dobre wobchodniske połoženje, 45 procentow je z nim spokojom, sydom procentow nic. Tež w južnej Braniborskej dožiwjeja firmy hospodarski rozmach a wozjewjeja najlěpši staw po třoch lětach. 20 procentow pak wočakuje špatniše wobchodnistwo. Pesimistiski wuhlad do přichoda je jedyn z wuskutkow debaty wo přichodźe brunicoweje industrije, praji hłowny jednaćel IHK Wolfgang Krüger.

Třikrajowy festiwal

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk