Po dwěmaj njerozsudnymaj wuslědkomaj k zazběhej sezony 2020/2021 je so Łužiskim lodohokejowym liškam w 2. němskej lize minjeny pjatk prěnje dobyće poradźiło. Mustwo trenarja Coreyja Neilsona přewiny cyłk EC Kassel Huskies ze 4:3 (1:1, 3:0, 0:2). W akciji widźimy tule Ludwiga Nirschla (74, Běła Woda) a Dominika Tiffelsa (58, Kassel). Wčera pak su Łužičenjo pola EV Landshuta z 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) podleželi. Foto: Thomas Heide

Jednota we wosmifinalu

póndźela, 16. nowembera 2020 spisane wot:

Puć do koła 16 najlěpšich dorostowych cyłkow młodźiny w sakskim koparskim pokalnym kole njebě docyła loch­ki­. Nima­le wšitke hry běchu napjate a přez dołhi čas jara wotewrjene.

Do prěnjeho regularneho koła bě koparske mustwo Jednoty Kamjenc­ w před­kole pře­ćiwo druhemu zastupnistwu Soccer for Kids Drježdźany nastupiło. Tamniši koparjo su wosebje technisce přeco jara derje­ wukubłani. Mustwo hraje tež w krajnej klasy, ale w druhej stafli. Po spěšnej a ofensiwnej partiji wobeju cyłkow su so Kamjenčenjo skónčnje ze 7:4 přesadźili.

Dotal najnapjećiši duel za Jednotu bě w prěnim regularnym kole a to w Nowych Jěžercach (Neugersdorf). Mustwo z Hornjeje Łužicy bě w zašłej sezonje mišter­ sakskeje klasy, stafle wuchod. Po zastatku 0:2 hosćo w poslednjej sekundźe wurunachu. Podlěšenju přizamkny so hišće třělenje z dźewjeć metrow. Tam bě zbožo na boku Kamjenskich hrajerjow, kotřiž po poslednjej přetworjenej třělwje wulce wyskachu.

Awtor dźensa Michał Nuk

Štóž je sej zašłe sportowe kolumny přečitał, tomu je zawěsće wěsta njespokojnosć z tuchwilnej situaciju napadnyła, hdyž diktuje wirus, hač, hdźe a na kotre wašnje smě so hišće sportować. Bjez dźiwa – tu pisaja ludźo, kotřiž so za sport horja. Tak kaž nam dźe so tuchwilu njeličomnym dalšim. Sport słuša dźensa nimale samozrozumliwje do wšědneho žiwjenja kóždeho. Z nimale 30 milionami čłonow słušeja sportowe towarstwa w Němskej k najsylnišim towaršnostnym organizacijam.

Sport (13.11.20)

pjatk, 13. nowembera 2020 spisane wot:

Ampla nětko zaso čerwjena

W Halštrowskim kolesowarskim parku Black Mountain Bike je swěca ample wot zeleneje zaso na čerwjenu přeskočiła. Zamoł­wići dźakuja so wšěm pomocnikam za dźěło při a na čarje, ale tež wu­žiwarjam parka. Za přichodnu sezonu ­klětu přihotuja tam dalše čary. Tak smědźa so kolesowarjo hižo nětko na nowosće wjeselić.

Schorjenemu koparjej pomhać

Hornjołužiski koparski zwjazk a Za­pado­łužiski koparski zwjazk pomhatej zhro­madnje Sportowemu towarstwu Holtendorf. Tam je hrajer, kiž bě poprawom zaso strowy, znowa na leukemiju schorjeł. Z pomocu flajera, kotryž steji na internetnej stronje WFV, pytaja nětko darićela rodowych bańkow.

Nowy termin za Black-bird-run

Sportowe wubědźowanje Black-bird-run w Hózku ma klětu nowy termin. 5. septembra chcedźa tam přez zadźěwki běhać. Za njón poskićeja hišće 337 městnow. Wobdźělnicy měli lětnik 2003 a starši być. Běhać budu dwě kole po šěsć kilometrach, startowy pjenjez wu­činja 25 eurow na wobdźělnika.

Lodohokejowe partije

Liški jutře a njedźelu zaso na lodźe

štwórtk, 12. nowembera 2020 spisane wot:

Po njerozsudnymaj wuslědkomaj doma přećiwo Bayreuthskim tigram (2:2, 2:3 po třělenju penaltyjow) a pola Drjež­dźanskich lodowych lawow (4:4, 5:4 po podlěšenju) dyrbja Łužiske lodohokejowe liški jutře a njedźelu połnje dypkować, zo bychu z pincy tabulki DEL 2 wulězli. Jutře hraja wone přećiwo mustwu EC Kassel Huskies (19.30 hodź.) a njedźelu pola EV Landshuta (17 hodź.).

Spočatk tydźenja wobdźělichu so Bě­ło­wodźenjo na zarjadowanjomaj, a to w do­mje za rehabi­lita­ciju REHA VITA. Tam předstajichu sobudźěłaćerjo kompjuterowej systemaj Isokinetik a Orthelligent Pro. Wobaj stej za ambulantnu reha­bili­taciju a wuslědki grafisce pokazujetej. Nastroj za isokinetiku zmóžnja optimalnej natwar mocow a trening pohi­bli­wosće. Orthelligent Pro je system, kotryž trenuje stabilitu a agilitu. Dale słyšachu Liški přednošk „Zežiwjenje spor­towca we ­wukonowym sporće“. Jurij Bjeńš

1. Ravensburg Towerstars   2 6 d d

2. Bietigheim Steelers   3 6 ddp

3. EV Landshut   2 6 d d

4. EC Kassel Huskies   2 4 d n

5. ESV Kaufbeuren   2 3 p d

6. Lodowe piraty Crimmitschau 2 3 d p

7. EHC Freiburg   2 3 p d

8. Tölzske lawy   2 3 d p

9. EC Bad Naunheim   2 3 p d

10. Lawy Frankfurt   2 2 p n

Poprawom chcychu wosmifinale w sakskim koparskim pokalu juniorow 18. nowembra přewjesć. Pandemije dla pak so to­ nětko njehodźi. Nawoda wubědźowanja Heiko Melde je přichodne koło, w kotrymž tež hornjołužiske mustwa sobu hraja, na 19./20. december přesunył.

Wězo­ so dźensa hišće prajić njehodźi, hač hry potom woprawdźe budu. Naje­bać to su pokalne koło w Pirnje wulosowali. Nimo losowanskeje soniny Romy Sachs wot AOK (hłowny sponsor wubědźowanja) činješe to prezident Kopar­skeho zwjazka Sakska Šwica/wuchodne Rudne horiny Julian Schiebe. Tež mjena zwjazkowych ligistow młodźiny A a B su tónkróć sobu wulosowane. Tak nastachu sćěhowace partije:

Młodźina A

Reichenbachski FC – RB Lipsk

VfB Annaberg 09 – Lok Šwikawa

Wojerowski FC – FC Rudne horiny Aue

VFC Plauen – Kamjeničanski FC

Lok Lipsk – Hornja Łužica Neugersdorf

Chemija Lipsk – Fortuna Kamjenica

dobyćer hry HZ Taucha/Borsdorf : Union Torgau – Dynamo Drježdźany

dobyćer hry HZ Weißig/Neugersdorf II/Biskopicy II : Borea Drježdźany – FSV Šwikawa

Młodźina B

SSV Markranstädt – SC Borea Drježdźany

VfB Annaberg 09 – Olympia 1896 Lipsk

Wuslědki dorosta (11.11.20)

srjeda, 11. nowembera 2020 spisane wot:

Mjez lockdownomaj su dorostowe mustwa­ na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kaž tež Sakske­ho koparskeho zwjazka hrali. W přichodnych tydźenjach wozjewi WFV ­aktualne tabulki dorosta. Hač móža­ po 30. nowembrje z kopańcu pokro­čować, wšak jasne njeje. Nadźija je přiwšěm wulka.

Młodźina A – wokrjesna liga

Haselbachtal – Großröhrsdorf 0:12 (0:5)

HZ Chrósćicy – HZ Huska 5:2 (3:2)

HZ Połčnica – HZ Lubuš wupad

HZ Ćisk – HZ Załom wupad

Arnsdorfske KT – HZ Radwor 2:6 (1:5)

HZ Horni kraj – HZ Ottendorf-O. 2:0 (0:0)

1. SC 1911 Großröhrsdorf 7 59 : 7 21

2. Póst Germania Budyšin 6 30 : 12 15

3. HZ Horni kraj-Sprjewja 5 15 : 3 15

4. HZ TSV Połčnica 1920 5 15 : 5 12

5. HZ SJ Chrósćicy 1981 6 22 : 22 12

6. Arnsdorfske KT 6 26 : 19 10

7. HZ ST 1922 Radwor 5 10 : 12 6

8. HZ FV Concordia Załom 5 12 : 15 6

9. HZ Ottendorf-Okrilla 6 6 : 17 6

10. HZ ST Lubuš 4 13 : 27 3

11. HZ ST Ćisk 6 19 : 36 3

12. HZ ST Huska 6 12 : 25 1

13. SV Haselbachtal 7 7 : 46 0

Ze 14 běhow Hornjołužiskeje rjadneje lisćiny jenož prěnje móžne było

Sponsor kóžde lěto jara woblubowa­neje Hornjołužiskeje rjadneje lisćiny běharjow běše dwaceći lět hač do 2018 Wo­pačanski cup běharjow, pomjenowany po tamnišim znatym wodowym zawodźe. Wot lońšeho je sponsor Energijowy zawod wuchodneje Sakskeje, a tak mjenuje so sportowe wubědźowanje nětko ENSO-cup běharjow. Tón wopřijima přerěz­nje dale 15 hódnoćenskich běhow z našeje Hornjołužiskeje rjadneje lisćiny, kotrež hódnoća so po dotalnych prawi­dłach a wašnjach.

Po wuhódnoćenju a mytowanju přewjeduja hižo wot lěta 2014 njepo­srědnje po ENSO-cupje wo­sebite wubědźowanje ze zadźěwkami „Schiebock běha ekstremnje“. Wone so wosebje hódnoći a mytuje, njeje wobstatk rjadneje lisćiny a je so před dnjemi lětsa jenož w minimalnej formje přewjesć ho­dźa­ło. Z lětušich planowanych 14 běhow ENSO-cupa su korony dla jeničce hódnoćenske wu­risanje realizować móhli – a to 26. Mu­žakowski hrodowy parkowy běh 8. měrca k zahajenju sezony.

Wosebite wubědźowanje ze zadźěwkami rozrostło

Serbska koparska wubranka žonow – tu we wobłuku haloweho turněra loni w Ralbicach – planuje po dołhej přestawce prěnje přihoty na klětušu europeadu, kotraž wotměje so wot 18. do 27. junija w Korutanskej. Wotwisnje wot aktualneje situacije a předpisow koronapandemije dla chcedźa serbske koparki w Hornjej kaž tež Delnjej Łužicy w decembru zaso trenować započeć­. Tež treningowe lěhwa chcedźa potom přewjesć. Foto: Jörg Stephan

Za Sokoł Budyšin so sezona we wo­krjes­nej klasy scyła hišće zahajiła njeje, a hižo je pandemije dla zaso přetor­hnje­na. Kajka je pola nich situacija tu­chwi­lu hladajo na kader, trening a cile­, je so Jurij Bjeńš wjelelětneho čłona­ Floria­na Kaulfürsta prašał.

Floriano, kelko čłonow Sokoł Budyšin tuchwilu ma?

F. Kaulfürst: Tuchwilu smy dwanaćo, z nich ma dźesać hrajnu dowolnosć. Wobličo mustwa je hižo lěta dołho jenake, wjetšina wobsteji z hrajerjow našeje wěčneje młodźiny Škit Budyšin.

To tola derje klinči, abo?

F. Kaulfürst: Hrajemy hižo tójšto lět hromadźe, tež na wólnočasnych turněrach. Tohodla smy jara derje zahraty cyłk. Kóždy znaje sylnosće, ale tež słabosće tamneho. Naš wulki problem často jenož je, na hrajnych dnjach dosć ludźi na parket dóstać.

Hladajo do přichoda, kak tam z personalom wupada?

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND