×

Powěsć

Failed loading XML...

Són Kaczyńskeho spjelnjeny

pjatk, 11. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pólski wolijowy koncern Orlen regionalne medije kraja pokupił

Waršawa. Předsyda pólskeje knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosław Kaczyński je minjenu póndźelu wulki wosobinski wuspěch docpěł. Wón to zwoprawdźi, štož bě minjene štyri lěta stajnje zaso při­powědźił: pólske medije repolonizować. Wot zjawnosće lědma wobkedźbowane je pólski statny wolijowy koncern PKN Orlen cyłkownje 20 regionalnych dźe­ni­kow kraja, 120 tydźenikow a na wšě 500 internetnych portalow kupił. Wšitke tute medije słušachu dotal předewzaću Polska Press, kiž bě dźěl němskeho koncerna Verlagsgruppe Passau. Pólski wo­lijo­wy koncern wotnětka regionalne no­wi­ny wudawa a tež rozšěrja. Šef koncerna je Daniel Obajtek, wuski dowěrnik Jarosława Kaczyńskeho.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND