Němsko-pólski bus njeje hižo w jězbnym planje

póndźela, 14. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Frankfurt n. W./Słubice (RD/SN). W nowym, wot wčerawšeho płaćiwym jězbnym planje zjawneho bliskowobchada pobrachuje jedyn z dotalnych zwiskow: znata busowa linija 983 z Frankfurta nad Wódru du pólskich Słubic a wróćo. Ko­ronapandemije dla bus wot měrca hižo wjace jězdźił njeje. Zo pak su zwisk z nowym jězbnym planom doskónčnje šmórnyli, nima ničo z koronu činić. Zamołwitym njeje so poradźiło sobufinancowanje z pólskeje strony zaručić.

Němsko-pólski busowy zwisk běchu 9. decembra 2012 zahajili. Bě to prestižny objekt dwójneho města Frankfurta n. W. a Słubic. Hač do wudyrjenja koronakrizy su wšědnje 900 pasažěrow wozyli, štož bě wulki wuspěch. Přiwšěm nasta kóžde lěto deficit 105 000 eurow. Tón běštej wobě­ měsće zhromadnje wurunałoj. Tež studenća Europskeje uniwersity Viadrina so na financowanju wobdźělichu, wšako mějachu z busom dobry zwisk wot Frankfurtskeho dwórnišća k Viadrinje kaž tež ke Collegiumej Polonicumej w Słubicach kaž tež do internatow na woběmaj stronomaj Wódry.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk