Europeada: Koparki trenowali

wutora, 09. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske mustwo žonow bě minjeny kónc tydźenja w treningowym lěhwje we Werdauwje. Wobdźělichu so koparki z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy.  Foto: Tereza Wićazowa Serbske mustwo žonow bě minjeny kónc tydźenja w treningowym lěhwje we Werdauwje. Wobdźělichu so koparki z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy. Foto: Tereza Wićazowa

Serbske mustwo žonow bě přez kónc tydźenja we Werdauwje treningowe lěhwo jako přihot za lětušu europeadu přewjedło. Dohromady 19 holcow a žonow so na přihotowanskim kóncu tydźenja wobdźěli.

Pjatk wječor mějachu prěnju treningowu jednotku z wšelakorymi techniskimi zwučowanjemi za hrajerki a specielnymi zwučowanjemi za wrotarki. Zakónčaca hra skulojći zazběh sepje jednotliwych treningowych wobsahow. Po wječeri slědowaše oficialne wotewrjenje treningoweho kónca tydźenja přez trenarja Pětra Bejmaka. Nimo toho wuhódnoći so wurězk nahrawaneje widejoweje sekwency zakónčaceje hry.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) We Werdauwje njemějachu holcy jenož praktiski ale tež teoretiski trening.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND