Horca hra po wulkej změnje

póndźela, 12. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
W 72. min. bě hra za Křesćana Bejmaka (naprawo) hižo zakónčena. Třělc prěnich wrotow za Sokołow dyrbješe hrajnišćo po dwělomnej čerwjenej karće wopušćić.  Foto: Konstantin Hrjehor W 72. min. bě hra za Křesćana Bejmaka (naprawo) hižo zakónčena. Třělc prěnich wrotow za Sokołow dyrbješe hrajnišćo po dwělomnej čerwjenej karće wopušćić. Foto: Konstantin Hrjehor

Sokoł Ralbicy/Hórki –

HZ Łaz/Běły Chołmc 5:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Rawš, Heidorn, Schultz, Woko – Šewc, D. Gloxyn, Bejmak, Šołta, Domaška, Šiman

Turbulentne dny je prěnje mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki dožiwiło. Njedźelu tydźenja steješe w testowej hrě hišće Tomaš Henčl při liniji delanskich koparjow, hnydom po tutej pak wón mustwu zdźěli, zo jich wjac trenować njebudźe. Cyle spěšnje pak zaskoči něhdyši trenar Thomas Schultz, dokelž je to za njeho wutrobita naležnosć. Štwórtk 60lětny potom prěnju treningowu jednotku nawjedowaše, njedźelu w prěnjej dypkowej hrě zaso debiowaše, a to wuspěšnje. Běše to chětro horca hra na twjerdym hrajnišću w stadionje „Jurij Frencl“.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Denny Gloxyn (čisło 17) bě doma přećiwo cyłkej hrajneho zjednoćenstwa Łaz/Běły Chołmc hnydom dwójce trjechił. To so sobuhrajerjo Dawid Šołta (druhi wotprawa), Balthasar Heidorn (třeći wotprawa) a Andy Schultz (nalěwo) wězo wjeselachu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND