Dr. Pětr Brězan: „Serbja su hłuboko wěriwy jutrowny lud“

štwórtk, 09. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Pětr Brězan (naprawo) je wot lěta 1946 křižer a dźe tu ze swojim synom Ambrožom do pora. Loni jěchaše Sulšečan 74. króć z Kulowa do Ralbic.  Foto: Rafał Ledźbor Dr. Pětr Brězan (naprawo) je wot lěta 1946 křižer a dźe tu ze swojim synom Ambrožom do pora. Loni jěchaše Sulšečan 74. króć z Kulowa do Ralbic. Foto: Rafał Ledźbor

Jutry wozjewjeja křižerjo wjesołe poselstwo wo zrowastanjenju Jězusa Chrystusa. Lětsa pak je wšitko hinak. Koronapandemije dla so křižerske procesiony nje­wotměja. Skótny lěkar dr. Pětr Brězan z delnich Sulšec hižo wot lěta 1946 bjez ­přestawki w Kulowskim procesionje sobu jěcha. Lětsa by tomu 75. króć było, zo by poselstwo do Ralbičanskeje wosady sobu njesł. Wo tejle wosebitej situaciji a jeho myslach k jutram je so Andreas Kirschke ze serbskim katolikom rozmołwjał.

Knježe dr. Brězano, křižerske procesiony lětsa na wukaz sakskeho ministerstwa za strowotnistwo a socialne njebudu. Kak sće powěsć přijał?

P. Brězan: Ja to wulce wobžaruju, ale zdobom dowidźu. Strowota kóždeho jednotliweho čłowjeka steji nětko na prěnim městnje. Po wšěm swěće howrjaca koronapandemija je hižo tójšto smjertnych woporow zawostajiła.

Što chceće nětko činić?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND