Zahrodku za wusyw spřihotować

pjatk, 24. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wusywajće dokład­nje do hrjadkow a dźiwajće na dosć wotstawka mjez rostlinami. Trěbne infor­macije su na wotpo­wědnych symješko­wych titkach podate. Foto: pixabay/redakterTruskalcy su přewšo słódka chłóšćenka. Dawaja družiny, nad kotrymiž maće cyłe lěćo swoje wjeselo. Foto: pixabay/ Kurt BoudaZ prawym gratom so w zahrodce wjele lěpje dźěła. Tuž sej wšitko dokładnje spřihotujće! Foto: pixabay/congerdesignWšědne šulske nadawki su skónčnje hotowe a dźěći maja chwile so zabawjeć. Na zbožo je nětko nalěćo, a to mó­žemy so při słónčnym wjedrje zwonka domu zaběrać. Podajmy so tola do zahrodki, hdźež móžemy sej hrjadku spřihoto­wać. Samo­plahowana zelenina a sad dźě najlěpje słodźitej. A lětsa maš wjele chwile rostlinam při wuwiću pomhać a je wob­kedź­bować. Zo móhli spěšnje prěnje wuspěchi wi­dźeć, měli sej družiny wuzwolić, kotrež su ro­bustne a w běhu krótkeho časa zra­wja. Snano móhli sej tež slěd přemyslić, po kotrymž móžemy kóždy čas na hrjadce něšto chłóšćić.
wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND