Po tradiciji budźe prěnje wulke wužadanje 7. měrca ćežke 21. nalětnje wokrjesne crossowe mišterstwo w Połčničanskim hrodowym parku. A kaž hižo loni zahaji so ze 26. tradicionalnym Mužakowskim parkowym běhom dźeń po tym, 8. měrca, tradicionalna a jara woblubowana rjadna lisćina Hornjeje Łužicy, wot lěta 2004 do 2018 pod mjenom Wopačanski cup běharjow a wot lońšeho ENSO-cup bě­ha­rjow. Wona poskića dale 14 wubědźowanjow z regionalnym hódnoćenjom mjez Žitawu a Mužakowom, Wopakej a Połčnicu. Tak je časowy plan teju wurisanjow za nas aktiwnych, wosebje z Budyskeho wo­krjesa, dale jara njezbožowny.

Wolejbulisća SGB najlěpši

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Hižo w nowembru 2019 startowachu wolej­bulisća Serbskeho gymnazija Budyšin jara wuspěšnje do wokrjesnych wubědźowanjow. Štyri mustwa kwalifikowachu so za regionalne finale a skónčichu je z dwěmaj złotymaj, jednej slěbornej a jednej bronzowej medalju. To wunjese na kóncu třinaće dypkow a tak znowa titul „Najlěpša šula wuchodneje Sakskeje“ w mjenowanej bulosportowej družinje. Za pilne dźěło při wysokim saku wšěm šulerkam a šulerjam serbskeho kubłanišća wulki kompliment.

Najlěpše šule wuchodneje Sakskeje we wolejbulu lětsa su:

1. Serbski gymnazij Budyšin 13 dypkow

2. Gymnazij Žitawa 11 dypkow

Gymnazij Lubij 11 dypkow

3. Gymnazij Zhorjelc 7 dypkow

4. Gymnazij Biskopicy 7 dypkow

Cyłkownje je so 15 šulow na wurisanjach „Młodźina trenuje za olympiju“ wobdźěliło. Měrko Korjeńk

Tři dny bě Serbske mustwo žonow, potajkim wubranka koparkow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy, w treningowym lěhwje w Čěskej, a to w Bedřichovje. Pjatk wječor bě trenar Pětr Bejmak ze 16 motiwěrowanymi holcami a žonami z wobeju Łužicow lěhwo z prěnjej treningowej jednotku na kumštnym trawniku zahajił. Sobotu sadźi wón potom dalšu „łopatku sněha“ horje. Dźěše mjenujcy do horow k třihodźinskemu sněhakowanju na dołhich čarach. Tomu přizamkny so trening w stadionje. Z mustwowym posedźenjom so wječor zakónči. Njedźelu serbske koparki hišće raz na trawniku z bulom trenowachu. Foto: Tereza Wićazowa

Za běhi so přizjewić

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Běharki a běharjo smědźa so hižo za prěnje běhi lěta 2020 přizjewić, kotrež słušeja na přikład tež lětsa zaso do Wopačanskeho cupa běharjow. 8. měrca budźe 26. tradicionalny Mužakowski parkowy běh, 15. měrca přewjedu 30. cityjowe běhi w Drježdźanach

05.04. Wostrowski nalětni běh

11.04. Biskopičanski běh na dołhich čarach

03.05. Kćenjowe běhi w Kamjencu

09.05. Běh na Sokolnik we Wjazońcy

10.05. Bike & run na Sokolnik

Přestawka drje rozsudna była

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Wobdźělenje Worklečanskich koparskich přećelow na kóždolětnje wotměwacym so halowym turněrje fanoweho kluba ,,Ći swěrni“, kotryž Biskopičanske koparske towarstwo 08 podpěruje, je so mjeztym k tradiciji wuwiło.

Awtor dźensa Toni Ryćer

Tradicionelnje so motorsportowa sezona kóžde lěto z Rallye Dakar započina. Hižo wjele lět njeje stolica Senegala, po kotrejž běchu rallye pomjenowali, cilowe město tohole sławneho wubědźowanja. Z wěstotnych přičin přepołožichu trasu w lěće 2009 do Južneje Ameriki. Lětsa je wona prěni raz w Sawdi-Arabskej. To pak motorsportowcow chětro překwapja, přetož politiska situacija w tym kraju je přewšo komplikowana. Ale kaž w nimale wšitkich wulkich motorsportowych serijach knježi tež tu móc pjenjez. Awtokratiski stat spyta sej ze zemskowolijowych pjenjez trochu popularity a připóznaća kupić. Tohodla přewjeduja wot lońšeho blisko hłowneho města Riad swětowe mišterstwa formule E, potajkim elektrisce ćěrjenych bolidow. Trend wšak hižo někotre lěta wobkedźbujemy.

Wuslědki (10.02.20)

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

Rathenow – Hertha BSC II 0:2 (0:1)

Nordhausen – Fürstenwalde 1:2 (1:1)

BFC Dynamo – Halberstadt 0:0 (0:0)

Lipsk – Biskopicy  0:0 (0:0)

Auerbach – Erfurtwupad

Energija Choćebuz – Lok Lipsk 2:2 (0:2)

Meuselwitz – Altglienicke 2:1 (1:1)

Berlinski AK – Lichtenberg 47 4:1 (2:0)

Viktoria Berlin – Babelsberg 1:0 (0:0)

1. FC Energija Choćebuz 20 49 : 29 43

2. VSG Altglienicke 21 53 : 26 42

3. Lok Lipsk 21 37 : 23 42

4. Hertha BSC II 21 52 : 32 36

5. Union Fürstenwalde 21 42 : 31 33

6. BFC Dynamo 21 27 : 24 33

7. FC Viktoria Berlin 21 20 : 14 31

8. Berlinski AK 21 42 : 34 28

9. ZFC Meuselwitz 20 32 : 33 27

10. SV Lichtenberg 47 20 25 : 27 26

11. VfB Auerbach 20 34 : 42 26

12. BSG Chemija Lipsk 21 18 : 22 22

13. Wacker Nordhausen 19 39 : 29 21

14. Čerwjeno-běli Erfurt 19 18 : 27 19

15. Optik Rathenow 21 18 : 41 18

16. Germania Halberstadt 21 22 : 38 17

17. SV Babelsberg 20 18 : 36 14

18. Biskopičanske KT 20 16 : 54 11

Sport (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Šlagrowy koparski duel

Dlěje hač planowane (SN wo tym rozprawjachu) dyrbjachu přiwisnicy FC Energije Choćebuz na prěnju winowatostnu hru w nowym lěće čakać. Jutře přijědu koparjo Lokomotiwy Lipsk do Stadiona přećelstwa. Zakop duela druheho regionalneje ligi-sewjerowuchod přećiwo třećemu budźe w 16 hodź.

Přihotowanske koparske hry

07.02. 18.00  ST Mały Wjelkow

  – ST 1922 Radwor

08.02.  13.00  Módro-běli Kulow

  – SC Grodk

08.02.  13.00  Jednota Kamjenc

  – Zeleno-běli Lubnjow

09.02.  14.00  ST Ćisk

  – Sokoł Ralbicy/Hórki

09.02.  14.00  ST Marijina hwězda

  – ST 1922 Radwor

Kehelerjo so wubědźuja

Kehelerjo Sokoła Ralbicy/Hórki steja před zbywacymi winowatostnymi dypkowymi hrami sezony 2019/2020. Jutře wot 13 hodź. nastupja jako hrajne zjednoćenstwo z Rakečanami pola KSV 69 Łuty II; za dwě njedźeli potom zaso doma w Rakecach keheluja, a to wot 16 hodź. přećiwo Turbinje Budyšin II.

Mišterstwa w pjasćobulu

Wolejbulisća SGB dalše sakske finale docpěli

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Po dobyću regionalneho finala šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu w starobnej klasy II w Rychbachu kwalifikowachu so nětko tež najmłódši sportowcy Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w bulosportowej družinje w starobnej klasy IV za kónčne krajne wurisanje. Woni su so w Kamjencu suwerenje přesadźili a pojědu 8. apryla do Grimmy.

Hižo 14. raz skwalifikowa so jedne wolejbulowe mustwo Budyskeho Serbskeho gymnazija za sakske krajne finale wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“. Do Budyšina wróćichu so dotal z jednej slěbornej a ze šěsć bronzowymi medaljemi.

W měrcu pojědu wolejbulisća 10. a 11. lětnika SGB wokoło kapitana Jakuba Bobki do Dippoldiswaldy a měsac pozdźišo šulerjo 6. a 7. lětnika z kapitanom Amadeusom Zamoru-Gonzalezom do Grimmy, zo bychu z dalšimi pjeć najlěpšimi sakskimi mustwami swojeje staroby mocy měrili.

Serbski gymnazij Budyšin – Wyša šula Rychbach 2:0

Sokoljo čakaja na přizjewjenja

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Za 38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny je so dotal jenož jedne mustwo přizjewiło. A to je nowačk ze sakskeje stolicy z mjenom Łobjobul. Ani jedne z etablěrowanych cyłkow njeje dotal startowy pjenjez, kotryž je zdobom přizjewjenje, na konto Serbskeho Sokoła přepokazało. Přizjewjenski čas za najwjetši serbski wolejbulowy po­dawk, kotryž budźe 16. meje w Radworju, wuběži 29. februara wo połnocy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND