Košle a bule dóstali

štwórtk, 06. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Tadej Cyž z Njebjelčic je Worklečanskim šulerjam njedawno košle a bule přepodał. Koordinator dorosta Jednoty Kamjenc přewjeduje z nimi na Worklečanskim kubłanišću cyłodnjowski poskitk.  Foto: Jurij Bjeńš Tadej Cyž z Njebjelčic je Worklečanskim šulerjam njedawno košle a bule přepodał. Koordinator dorosta Jednoty Kamjenc přewjeduje z nimi na Worklečanskim kubłanišću cyłodnjowski poskitk. Foto: Jurij Bjeńš
wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk