Dalši wažni koparjo za Budissu Budyšin

štwórtk, 27. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Franz Voigt Franz Voigt

Steve Schröder

Fota: Torsten Zettl

Jako agilny, fleksibelny, spěšny, sylny při wotzamknjenju a dobry přihrawar płaći Julien Hentsch, kiž je, kaž hižo wulki dźěl jeho sobukoparjow, njedawno swój kontrakt z Budissu Budyšin podlěšił. Wón je tež jara hordy, zo smě dale na Młynkec łuce respektiwnje w Humboldtowym haju za bulom honić. Najradšo pak před fanami. Nadźijomnje so to potom w nowej sezonje zešlachći.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Julien Hentsch
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk