Premjera na serbskej šuli

wutora, 11. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Na Serbskej wyšej šuli w Ralbicach wotměja štwórtk powołanske wiki. Silke Richter je so pola Mathiasa Kliemanka, kiž słuša zhromadnje z Francisku Wróblowej k hłownym organizatoram zarjadowanja, za pozadkami wobhoniła.

Su to prěnje powołanske wiki w šuli a štó je financuje?

M. Kliemank: Regionalne powołanske wiki wotměja so prěni króć na Serbskej wyšej šuli a njeměli jónkrótny event być. Financielnu podpěru dóstanjemy wot Budyskeje agentury za dźěło, Załožby za serbski lud, gmejny Ralbicy-Róžant a předsydy Domowiny Dawida Statnika, kiž je patron zarjadowanja.

Što je na wikach jónkrótne?

M. Kliemank: Zapřijamy regionalne zawody, kotrež we wobkruhu třiceći kilometrow skutkuja. Wjele serbskich institucijow, kotrež za wučomnikami pytaja, so na přehladce wobdźěli. Naše regionalne powołanske wiki su šulski projekt, při kotrymž so wšitcy šulerjo a wučerjo skutkownje gratu přimaja. Nimo regionalnych powołanskich wikow poskićamy přednoški k powołanskej karjerje, financnemu planowanju kaž tež praktiskim dźěłarničkam za šulerjow.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND