Zejlera genderowanje

srjeda, 12. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Maćica Serbska a Serbski institut přeprošujetej pjatk, 14. oktobra na sympozij we wobłuku jubilejneho lěta Zejlerja a Kocora. Cordula Ratajczakowa je so wo programje z organizatorku dr. Anju Pohončowej rozmołwjała.

Chceće na Handrija Zejlerja pod jara wšelakorymi aspektami zhladować – kotre to su?

A. Pohončowa: Prof. dr. Dietrich Šołta wěnuje so w swojim přednošku powšitkownje Zejlerjowemu tworjenju a chce jeho jako „wótca serbskeje poezije“ předstajić. Porno tomu zaběra so dr. Franc Šěn z nowinarskim dźěłom basnika, wšak bě Zejler redaktor Tydźenskeje Nowiny. Myslu sej, zo njesłyšimy tu lute wospjetowanja dawno znateho, ale zo zhonimy tež tójšto nowych aspektow z jeho skutkowanja.

Zdobom je analyza Zejlerjoweje rěče tema. Móžeće nam wjace k tomu přeradźić?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND