Wočakuje šěršu wuměnu

póndźela, 17. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Na lětnym zetkanju dźěłoweho zjednoćenstwa kubłanje FUEN na temu „Zažne kubłanje – róla w kubłanju mjeńšinow“ wot dźensnišeho w korutanskim Celovcu wobdźěli so kubłanska referentka Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa. Axel Arlt je so z njej rozmołwjał.

Sće prěni raz na tajkim lětnym zetkanju dźěłoweho zjednoćenstwa FUEN?

K. Suchec-Dźisławkowa: Sym so hižo loni na lětnym zetkanju dźěłoweje skupiny kubłanje pola FUEN w južnotirolskim Bozenje wobdźěliła. Změjemy přez wopyty kubłanišćow słowjenskeje mjeńšiny a wšelake přednoški mały dohlad do jich kubłanskeho systema. Dźěłowa rozmołwa wobdźělnikow lětneho zetkanja zmóžni dohlad do kubłanskeho połoženja druhich mjeńšin, štož je wězo přeco zajimawe za přirunowanje z našej si­tuaciju. Wobdźělnicy su loni rozrisanje ­starosćow a ćežow w jednotliwych mjeńšinach rozjimali, ale so wězo tež wo lěpšinach a njelěpšinach wšelakich kubłanskich konceptow a systemow wuměnjeli. Lětsa so zaso wjacore mjeńšiny wobdźěla, tohodla wočakuju šěršu wuměnu.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND