„Mamy staršich motiwować“

srjeda, 19. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanska konferenca Domowiny a Serbskeho šulskeho towarstwa leži ­za nami. Što je wona nastorčiła? To chcyše Axel Arlt w rozmołwje z jednaćelom SŠT Andreasom Ošiku zhonić.

Z kotrym wočakowanjom je so Serbske šulske towarstwo do Smochćic podało?

A. Ošika: Chcychmy wěstu wćipnosć a napjatosć wutworić. Naš wotpohlad běše natwarić dalši dialog mjez kubłarkami a kubłarjemi, staršimi, nošerjemi kaž tež zastupjerkomaj danskeje mjeńšiny. Smy to zwjazali z nadźiju, z mnohich ertow słyšeć ideje za načasne dźěło, kak hodźi so serbšćina nanajlěpje posrědkować.

Je konferenca z wida SŠT zaměr spjelniła?

A. Ošika: Hladajo na to, zo běše to prěnje tajke zhromadne zarjadowanje, smy přewšo spokojni. Bjezdwěla móhło něštožkuli lěpše być. Myslu při tym na to, zo mějachmy wulki wobłuk temow. Přichodna tajka konferenca změje wjace ruma za mjezsobny dialog a za rozmołwy. To je so w ewaluaciji na městnje pokazało. Koncepcija, kotruž smy spočatnje formulowali, je so poradźiła. Jako dobra wopokazała je so platforma Taskcards za mjezsobnu digitalnu komunikaciju.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND