Treningowe lěhwo doma we Łužicy přewjedli

wutora, 20. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hrajerki prěnjeho a druheho wolejbuloweho mustwa HZ Pančicy-Worklecy su so zhromadnje na sezonu 2019/2020 přihotowali.  Foto: Tereza Wićazowa Hrajerki prěnjeho a druheho wolejbuloweho mustwa HZ Pančicy-Worklecy su so zhromadnje na sezonu 2019/2020 přihotowali. Foto: Tereza Wićazowa

Znate sportowe hesło rěka: „Po sezonje je do sezony.“ Prjedy pak hač so hrajna doba 2019/2020 za prěnje kaž tež druhe mustwo Hrajneho zjednoćenstwa Panči­cy-Worklecy započnje, chcyštej so žo­njacej wolejbulowej cyłkaj na to přihotować. Prěnje mustwo wostanje we wobwodnej lize, nowowutworjene druhe zastupnistwo započnje we wobwodnej klasy.

Hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy ma tuchwilu dosć wolejbulistkow k dispoziciji, a tak mó­žachu rezerwu bjez wob­myslenjow wu­tworić. Za optimalny přihot stej teamaj zhromadne kónctydźenske treningowe lěhwo we Łužicy pře­wjedłoj. Za­zběh tworješe prěni trening pjatk wječor w Pan­čičanskej ćěło­zwučo­warni. W srjedźišću steješe wospjetowanje a skru­ćenje techniki a taktiki.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND