Wonka dotal jenož wuspěšni

wutora, 24. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnju sezonu w rjadach koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki a hižo stajny hrajer: Alexander Wałda z Pěskec (tu w hrě přećiwo młodźinje A Budissy Budyšin) je hižo kruty wobstatk škita wokrjesneho wyšeho ligista. Foto: Jörg Stephan Prěnju sezonu w rjadach koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki a hižo stajny hrajer: Alexander Wałda z Pěskec (tu w hrě přećiwo młodźinje A Budissy Budyšin) je hižo kruty wobstatk škita wokrjesneho wyšeho ligista. Foto: Jörg Stephan

TSV Wachau – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:2 (1:0)

Zestawa hosći: Schöne – K. Matka, Schultz, Wałda, Lešawa (46. Domaška), Šewc, Rawš, Gloxyn, Korjeńk, M. Matka (89. Šiman), Kurjat

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki poda­chu so minjenu sobotu jako faworit k postupnikej do Wachauwa. Hra bě wot spočatka do kónca wurunana a tak nasta prawy fight wot prěnjeje do poslednjeje mjeńšiny. Trenarjej Chrystofej Gloxynej znowa někotři hrajerjo pobrachowachu, ale wulkeho kadra dla to jara njenapadny. Delanscy bulkoparjo njenamakachu prawje do hry, jenički nadběhowar Gabriel Kurjat bě prědku kaž zhubjeny a tak dósta jenož mało bulow. Hrajerjo z Wachauwa spytachu Sokołow z měnjatym pressingom mjerzać a tak dyrbjachu hižo po 20 mjeńšinach prěnje wrota dnja přijimać, jako po rjanej kombinaciji domjacy Marlon Fischer mudrje přetwori. Tež Sokoljo mějachu w prěnim połčasu hišće dwě dobrej składnosći, tola wobě njeń­dźeštej do wrotow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND