Sportowy swjedźeń SGB

wutora, 16. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na kóncu šulskeho lěta je Budyski Serbski gymnazij přewjedł swój štwórty sportowy swjedźeń w Sprjewinej kupjeli. Šulerjo 5. do 9. a 11. lětnika wubědźowachu so w ludowym bulu, bičwolejbulu a staflowym płuwanju z desku. Foto: Měrko Korjeńk Na kóncu šulskeho lěta je Budyski Serbski gymnazij přewjedł swój štwórty sportowy swjedźeń w Sprjewinej kupjeli. Šulerjo 5. do 9. a 11. lětnika wubědźowachu so w ludowym bulu, bičwolejbulu a staflowym płuwanju z desku. Foto: Měrko Korjeńk

Posledni tydźeń do lětnich prózdnin poda so wjac hač 300 šulerjow 5. do 9. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budy­šin (SGB) do Sprjewineje kupjele, zo bychu tam štwórty raz za sobu sporto­wy swjedźeń přewjedli.

Při přijomnych temperaturach wokoło 25 stopnjow wotměwachu so zajimawe a napjate rozestajenja we wodźe, w pěsku a na trawniku. Na zelenym terenje běše při ludowym bulu sobu najwótřišo. Ći najmjeńši běchu daloko słyšeć, wšako so mjez sobu njesměrnje pohonjachu.

Na holčim turněrje 5. do 7. lětnika přesadźi so 6-1 a pola hólcow měšany team 7-2 a 7-3. Při płuwanju startowaše pjeć holcow a pjeć hólcow jedneje rjadow­nje a tworješe zhromadny cyłk w dwěmaj wubědźowanjomaj. Kóžda rjadow­nja płuwaše cyłkownu distancu 250 metrow, a to w stafli kaž tež w směšnej stafli na deskach (hlej foto). Tež tu běštej přiklesk a mócne pohonjowanje ze wšěch stron słyšeć.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND