Bój w błóće přěhrali

póndźela, 16. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Hnydom po hrě zwoła trenar Schultz (srjedźa) swojich błóćanych a mokrych hrajerjow do kruha a dźakowaše so jim za bojownisku hru. Dypk by za Sokoł na kóždy pad zasłuženy był. Foto:  Jurij Bjeńš Hnydom po hrě zwoła trenar Schultz (srjedźa) swojich błóćanych a mokrych hrajerjow do kruha a dźakowaše so jim za bojownisku hru. Dypk by za Sokoł na kóždy pad zasłuženy był. Foto: Jurij Bjeńš

LSV Hory 1990

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:0 (1:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – F. Bejma, Schultz, B. Bjeńš, Lulak, S. Bjeńš, Šołta, Wałda (71. Kurjat), Bejmak, Domaška, B. Bejma

Njedźelu dopołdnja liješe so tež na Horach kaž z kanow. Tak a tak hižo hlinite hrajnišćo bu z tym jara hładke a błóćane. W prěnim połčasu mějachu koparjo swoju lubu nuzu, sej bul porjadnje přihrawać a so wo natwar postarać. Hosći­ćeljo spytachu to husćišo, Ralbičenjo pak zahe atakěrowachu a přećiwnika k zmylkam nuzowachu. Po poł hodźinje přewzachu domjacy ceptar a docpěchu hnydom nawjedowanje. Po flance nadběhowar do wrotow zhłójčkowa. Pobočny sudnik pak pokaza na nimohru – čeho­dla, nichtó tak prawje njespózna. Dwě dalšej stoprocentnej składnosći Gloxyn z wuběrnymaj refleksomaj znješkódni. Krótko do połčasa pak Scholz flankowaše a z krótkeje distancy přetwori.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND