SGB nowy wicemišter wokrjesa

wutora, 28. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Pedagogojo-wolejbulisća Budyskeho Serbskeho gymnazija su nowy wokrjesny  wice mišter  wučerskich mustwow wokrjesa Budyšin.  Foto: Měrko Korjeńk Pedagogojo-wolejbulisća Budyskeho Serbskeho gymnazija su nowy wokrjesny wice mišter wučerskich mustwow wokrjesa Budyšin. Foto: Měrko Korjeńk

Wučerjo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su kónčnu partiju 52. sezony wokrjesnych mišterstwow přećiwo kolegam z Lubija 0:2 přěhrali, ale zawěsćichu sej titul wicemištra mjez šěsć startowacymi šulemi.

Z finalnej hru dotal njeporaženeju wolejbuloweju cyłkow Heinricha Pestalozzijoweje wyšeje šule Lubij a pedagogow Serbskeho gymnazija Budyšin skónči so 52. sezona wokrjesnych mišterstwow při wysokim saku. Wšitcy běchu wulce motiwowani, a tak wuwi so napjate rozesta­jenje, kotrež so hakle w poslednich mjeńšinach hrajneho časa rozsudźi. Hač na Michała Eiselta nastupichu serbscy pedagogojo w najsylnišej zestawje a nawje­dowachu we woběmaj sadźbomaj.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND