Z přikleskom rozžohnowani

srjeda, 02. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tabulka wokrjesneje ligi, stafle 2

1. ST Hlinowc 7 26 : 11 16

2. HZ Lubuš/Bluń 7 20 : 7 16

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 6 18 : 6 15

4. FSV Łuty 6 24 : 18 13

5. ST Radwor 7 13 : 7 13

6. Traktor Malešecy 7 20 : 14 11

7. HZ Wojerowski FC II 6 15 : 11 10

8. SJ Chrósćicy II 7 16 : 19 10

9. ST Wulka Dubrawa 7 14 : 14 9

10. HZ Hórnikečanski jězor 5 16 : 11 8

11. SJ Njebjelčicy 7 14 : 14 7

12. ST Wóslink/Skaskow 7 14 : 16 7

13. SV Haselbachtal 6 12 : 19 5

14. Módro-běli Minakał 7 16 : 22 4

15. ST Nadrózna Hrabowka 7 6 : 24 3

16. HZ Rakecy II/Šćeńca 7 7 : 38 1


HZ Lubuš/Bluń

– SJ Chrósćicy II 4:1 (0:1)

Zestawa hosći: Klimant – Brězan, Wowčer, Dórnik, Mohaupt, Jakubaš, Cyž, Šołta, Donat

Pod komplikowanymi wuměnjenjemi poda so minjenu sobotu druhe koparske mustwo Chróšćanskeje SJ na hru do Lubuša. Dokelž nastupi runočasnje prěnje mustwo SJC w Rěčicach a dokelž prěkowachu tón dźeń druhe terminy koparskej hrě, njebě hosćom móžno jědnaće hrajerjow nastupić dać. Tak hotowachu so jeno dźewjećo do boja přećiwo hosćićelej, kotryž so nadźiješe z dobyćom tabulku zaso nawjedować móc.

Wot wšeho spočatka domjacy dominowachu a dachu, sej bul tam a sem přisuwajo, Chróšćanow běhać. Tak woni přećiwnisku šěsnatku lědma docpěchu, a jim zwostachu spočatnje jeničce třělwy z druheho rynka. Jeno zrědka móžachu srjedźnu liniju přeprěčić a łakachu na zmylki w přihrawkach hosćićelow. Tak poradźi so w 25. min. přez spěšny běh Józe­fa Donata a Bosćija Šołty kombina­­cija hač do přećiwneje šěsnatki, w ko­trejž čaka­še Měrćin Jakubaš na přihrawku. Škitar pak rodźeneho Zejičana powali, a sudnik postaji jědnatku. Donat suwerenje k 0:1 přetwori a da dźewjećoch wyskać. Znjeměrnjeni hosćićeljo spytachu spěšnje wotmołwić a móžachu so w 30. min. skónčnje do šěsnatki předrěć. Po sylnym solu zašmjata so nadběhowar Lubušanow w noze Chróšćana a sudnik znowa zahwizda a pokaza na ominozny dypk. Sebastian Hattula pak njezamó so přećiwo wusahowacemu wrotarjej hosći Bosćijej Klimantej přesadźić. Tak je dźewjeć Chróšćanskich koparjow w prěnim połčasu samo nawjedowało.

Po přestawce domjacy ćišć na Chróšćanow zesylnichu. Strašne třělwy na wro­ta Klimanta so množachu. Hosćo wo­jowachu wo kóždy bul a swójske wrota dale kompaktnje zakitowachu. Tola w 53. min. móžeše Lubuš/Bluń po wótrym kopje pod łatu skónčnje wyskać. Jenož­ dwě mjeńšinje po tym postaji sudnik jědnatku za domjacych, kotruž přewza kapitan Christoph Schitthelm a ju k nawjedowanju 2:1 přetwori. W ofensiwje zwostachu Chróšćanam jeničce dołhe přihrawki na Donata, kiž pak njezamó so sam přesadźić. W 77. min. dóńdźe k njetrjebawšej, štwórtej jědnatce hry, znowa za hosćićela. A wospjet kapitan přetwori. Mocy hosći popušćachu a jeno sylne parady wrotarja abo spektakularne wotwobaranske akcije Michała Wowčerja a Mikławša Brězana móžachu wyšemu zastatkej zadźěwać. Přiwšěm móžeše hosćićel hišće jónu po njezbožownych samowrotach Maćija Dórnika (86.) wyskać a doby hru ze 4:1.

Z přikleskom fanojo HZ Lubuša/Blunja hosći rozžohnowachu, chwalo jich sylny bój z mužomaj mjenje. Chróšćenjo drje njejsu sej dypk zawěsćili, ale móža z wurjadneho boja tójšto energije za dalše hry čerpać. Klemens Mark

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND