Na ćežkim plestrje zasłužbnje dobyli

wutora, 19. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Bětnar (nalěwo, Worklecy) je hižo druhi raz wuspěšnje stajneho přistajerja Marcela Rjelku zastupował. Rodźeny Kukowčan je poprawom nadběhowar (prěnjeho wolejbuloweho mustwa Viktorije Worklecy), móže pak swojich kolegow tež porjadnje z přihrawkami posłužować. Foto: Jörg Stephan Jan Bětnar (nalěwo, Worklecy) je hižo druhi raz wuspěšnje stajneho přistajerja Marcela Rjelku zastupował. Rodźeny Kukowčan je poprawom nadběhowar (prěnjeho wolejbuloweho mustwa Viktorije Worklecy), móže pak swojich kolegow tež porjadnje z přihrawkami posłužować. Foto: Jörg Stephan

MSV Budyšin 04 II – Viktoria Worklecy 1:3 (25:22, 13:25, 19:25, 14:25)

Budyšin skićeše wolejbulistam Viktorije Worklecy w zašłych lětach přeco jara ćežki plester. Tež minjenu sobotu čakaše na nich zaso komplikowana hra. Sprěnja hrajachu we wulkej Daimlerowej hali zaso prěki na małych polach, tak zo pobrachowaše Worklečanam jedna wažna bróń – skočne nadaće. Zdruha falowaše stajny přistajer Marcel Rjelka ze swójbnych přičin. Tak běše započatk hry chětro kopolaty. Njeznate běhanske puće so křižowachu, srjedźni nadběhowarjo běchu zrědka zasadźeni a stabilny Budyski blok bě derje nastajeny. Tak dóstachu Worklečenjo wjacore bule wróćo „před noze“. Hosćićeljo sej předskok wuhrachu a čujachu, zo je dobyće móžne. Nětko pokazachu tež sylne nadběhi.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND