Zajim za wosebitu wustajeńcuw Serbskim muzeju

štwórtk, 21. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wuměłc Karl Vouk (nalěwo) w rozmołwje ze sobudźěłaćerjom Serbskeho muzeja Janom Bartom.  Foto: C. Schumann Wuměłc Karl Vouk (nalěwo) w rozmołwje ze sobudźěłaćerjom Serbskeho muzeja Janom Bartom. Foto: C. Schumann

3. meje bu w Budyskim Serbskim mu­zeju wotewrjena wustajeńca słowjenskeho wuměłca-fotografa Karla Vouka pod hesłom „Satkula – Abo (s)two-r(jen)a krajina“. Alfons Wićaz je so z nawodnicu muzeja Christinu Boguszowej wo přehladce rozmołwjał.

Kak je wustajeńca zaběžała a sće z dotalnym wopytom spokojom?

Ch. Boguszowa: Na kóždy pad smy z dotalnym wopytom spokojom, wšako je přehladka tež do našeje stajneje wustajeńcy zapřijata, do kotrejež přeco wopytowarjo přińdu. Tuž sej woni tule wosebitu wustajeńcu sobu wobhladaja.

Što je wosebitosć přehladki a pozbudźuje wona k rozmyslowanju?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND