×

Powěsć

Failed loading XML...

Ansambl Pśijaśelstwo so w Chrósćicach rozžohnował

srjeda, 29. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwanski ansambl Pśijaśelstwo z Choćebuza je so sobotu wječor na Chróšćanskim festiwalu z publikumom roz žohnował. Foto: SN/Maćij Bulank Rejwanski ansambl Pśijaśelstwo z Choćebuza je so sobotu wječor na Chróšćanskim festiwalu z publikumom roz žohnował. Foto: SN/Maćij Bulank

Rejowanski ansambl Pśijaśelstwo z Cho­ćebuza je so lětsa posledni raz wobdźělił na folklornym festiwalu w Chrósćicach: Hromadźe z cyłkom Stara lubosć pokaza tam reju „Jutrowna woda“. W njedźelnym programje łuži­skich­ skupin staj Thomas Mietk a jeho partnerka posledni raz rejo­wałoj. Jan Kral­ je so Thomasa Mietka prašał za při­činami kónca kaž tež za zaćišćemi wo festiwalu w Chrósćicach.

Posledni zjawny wustup Rejwanskeho ansambla Pśijaśelstwo Choćebuz bě na folklornym festiwalu „Łužica“ w Chrósćicach. Što su přičiny toho?

T. Mietk: Mamy chutne ćeže z dorostom. Nimamy dosć abo žanych zajimcow za naš cyłk. Pobrachuja tež nazwu­čowarjo a wuměłscy nawodźa, kotřiž bychu­ dźěło našeho ansambla a tak jeho duch a wobstaće zaručili. Njeje tež nichtó, kiž by za nas programy zestajał a je potom zwoprawdźił. Dotalni zamołwići su přez powołanske winowatosće wja­zani a nimaja hižo dosć chwile za woporniwe dźěło našeho cyłka.

W Chrósćicach sće jako jenički por wu­stupiłoj ze solom. Je to hižo wuraz toho, zo ni­maće ludźi?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND