Zapósłane (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Mikławš Krawc z Budyšina je k nastawkej Pětša Janaša we wudaću SN z 11. apryla wudospołnjenje podał:

Je chwalobne, zo je Pětr (Pětš) Janaš narodowca, wučerja a spisowaćela Jurja Wjelu składnostnje jeho 50. posmjertnin wopominał – w Serbskich Nowinach a Nowym Casniku.

Jako běch student Serbskeho pedagogiskeho instituta w Małym Wjelkowje w lětach 1954 do 1956, bě Jurij Wjela mój docent. Někotre jeho tehdyše wuprajenja mam hišće w pomjatku: K swojej 1936 spisanej hrě „Paliwaka“ wón rjekny: „Bě wulka zmužitosć, zo su dźiwadźelnicy hru na Kopšinjanskim hrodźišću předstajili, zo njejsu so wot nacijow prowokować dali.“ K přeněmčenju serbskich wsow mějachmy samsne měnjenje kaž docent, zo bě „přemjenowanje wsy Boža Mysl na Bademeusel wosebje groteskne“. K situaciji w 1950tych lětach we Łužicy Jurij Wjela nimale posłownje praji: „Što je to do dwurěčnosće, hdyž na Małowjelkowskim dwórnišću spodźiwnje na tebje hladaja, chceš-li sej w serbskej rěči jězdźenku do Budyšina kupić.“

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND