Zapósłane (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Regina Šołćina z Konjec nawjazuje na wozjewjenje w SN ze 17. jutrownika „60. městno – to je skandal“:

Tomu móžu jenož přihłosować. Kak wupada zwoprawdźenje mjeńšinowych prawow we woprawdźitosći za nas Serbow? Chce so Lěwica po tym puću z jeničkim serbskim politikarjom elegantnje rozžohnować, dokelž njemóže z nim cyle jednorje krok dźeržeć? Hajko Kozel je Serb, ma serbsku wutrobu, wobknježi našu maćernu rěč a je znajer našeho nabožnonarodneho nastajenja a nałožkow, za kotrymiž wón połnje steji. Mjenuju tu jenož dwaj z cyle wěsće wjele padow: Chróšćan šulski zběžk před 18 lětami a bój wo našu serbsku putnisku cyrkej w Róžeńće před štyrjomi lětami.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND