Nowe koncepty nastali

póndźela, 22. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Biskopičanska syć dźěćaceho a młodźinskeho dźěła je mnohim dorosćacym jara wažny domicil. Měrćin Weclich je so­ z teamowym šefom zarjadnišća Andreasom Mikusom rozmołwjał.

Kak sće dźěławosć syće w minjenych tydźenjach zawěsćili?

A. Mikus: Smy organizatorisce wjele změnili a wjacore zarjadowanja na nazymu přepołožili. Přewjedźechmy pak tež někotre widejowe šaltowanja. Nachwatachmy wšelke koncepty, a naš dom smy dokładnje wurjedźili. Smy tu a tam tež něšto renowěrowali. Někotři kolegojo su dru­hdźe wupomhali, dalši wostachu nadhodźin dla doma. Njetrjebachmy niko­ho do krótkodźěła słać. Z nowymi wolóženjemi nětko znowa započnjemy, a chcemy so w našim wšědnym dźěle poněčim zaso k normaliće nawróćić.

Běchu so nowe puće wudali?

A. Mikus: Zdźěla su nowe přemyslowanja a koncepty nastali a smy hladajo na digitalne dźěło tójšto přiwuknyli, přiwuknyć dyrbjeli.

Što je z planowanymi terminami pře­wje­dźenja dyrdomdejskeho campa při Němskopazličanskim wulkohaće?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND