„Serbja su lubi, pomocliwi ludźo“

wutora, 01. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W Mnichowskim nakładnistwje Europaverlag wuńdźe loni rozšěrjeny, aktualizowany nakład knihi „Wer Beine hat, der laufe“. Kaž w podtitlu steji, wopřija edicija powědanja hišće žiwych dźewjeć swědkow ćěkanja a wuhnaća němskeje ludnosće z dźensnišeje Pólskeje a Čěskeje, a to w lětomaj 1945 a 1946.

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
wjace z tohole wobłuka: « Wo hidźe přećiwo Serbam
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND