Zapósłane (23.06.23)

pjatk, 23. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Jurij Bulank z Prawoćic poćahuje so w swojim dopisu na rozprawnistwo w SN wo njedawnym posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika:

We wudaću 20. junija pisachu SN wo móžnych problemach při zaručenju podpěry serbskeje kultury. Njeje to potom budźenske znamjo, zo dyrbimy so gratu přimać, politiskeho gratu. Wšako je namjet ze stron #noAfD jenož jedyn z wjele přikładow boja přećiwo mjeńšinowym skupinam. Přiwšěm njewoznamjenja namjet tu hnydom kónc podpěry za Serbow. Ale krok po kroku da so to tak we wšelakich sejmach zwoprawdźić. Chcemy w přichodźe dale na to dźiwać, zo budu sejmy na komunalnym a krajnym polu po wólbach přeco tak natwarjene, zo su pjenjezy za podpěru serbskeje kultury a kubłanja dale zaručene? Snano je wažne so wjace w politiskich stronach angažować, w tutych so za serbske temy zasadźować a při wólbach do parlamentow na serbske zastupnistwo kedźbować.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND