Po nowym puću dorost wabić

wutora, 28. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Mnohim łužiskim předewzaćam je dale a ćešo trěbny fachowy dorost zaručić. W Grodku chce iniciatiwa domizniski swjedźeń wužiwać, zo bychu tam facho­w­e mocy wabili.

Grodk (JoS/SN). Nowy puć chcedźa w Grodku kročić, zo bychu trěbne fachowe mocy zaručili. Składnostnje tamnišeho domizniskeho swjedźenja 7. do 9. awgusta budu město, hospodarske spěchowanje a zajimowane předewzaća na powołanske šansy w domiznje skedźbnjeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND