Wodźenski system so krok po kroku zwoprawdźa

srjeda, 14. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Stołpiki při jězorach podawaja informacije k orientaciji. Foto: Jan Kral Stołpiki při jězorach podawaja informacije k orientaciji. Foto: Jan Kral

System wodźenja po pućach łužiskeje jězoriny ma so za pućowarjow, kolesowarjow, skaterow a njemotorizowany wobchad hišće lětsa doskónčnje zwoprawdźić. „Dachmy wjac hač 500 taflow kontrolować. Smy pokiwy sćěhowali, zna­- mješka wudospołnili a polěpšili. Twarske zwoprawdźenje slěduje nětko w oktobrje“, wujasnja Henriette Schindler, sobudźěłaćerka sakskeho zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina, na njedawnej zwjazkowej zhromadźiznje w Hamorje.

Zwoprawdźić ma so tohorunja wodźenski system za motorizowany wobchad. Zaměr je, nastajić znamjenja a tafle při awtodróze, zwjazkowych dróhach a dalšich hłownych dróhach do směra na łužisku jězorinu. „Planowanja za sakski dźěl su zahajene. Dokładne stejnišća za informaciske dypki runje pruwujemy, Henriette Schindler rozłožuje, „prěnje dorěčenja z wobchadnymi zarjadami za zjawne­ stajenje taflow su mjeztym wotzamknjene.“ Nětko maja so infor­maciske tafle spěšnje dozhotowić. Prěnje maja spočatk noweho lěta stać, zjawne potom slěduja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND