Hońtwy dale a trěbniše

srjeda, 28. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dźiwje swinje načinjeja wosebje na polach wulke škody. W lěsach pytaja wone skerje za drobnej cyrobu. Poskitk kukuricy a rěpika wězo bóle wabi hač hrjebać w lěsnej pódźe. Nadawk hońtwy je, wobstatk dźiwich swini pomjeńšić. Foto: DJV/Loose Dźiwje swinje načinjeja wosebje na polach wulke škody. W lěsach pytaja wone skerje za drobnej cyrobu. Poskitk kukuricy a rěpika wězo bóle wabi hač hrjebać w lěsnej pódźe. Nadawk hońtwy je, wobstatk dźiwich swini pomjeńšić. Foto: DJV/Loose

Wot oktobra hač do januara klinči wone „halali“ tež po łužiskich lěsach. Za hońtwjerjow je so hłowna sezona zahajiła. Při tym je wěstota hajnikow a honjerjow runje tak wažna kaž za wuchodźowarjow.

Nazymu a w zažnej zymje wotměwaja so hibanske hońtwy, tež honjenske abo tłóčace hońtwy mjenowane. Čerwjene třiróžki z napisom „Hońtwa“ abo „Kedźbu, hońtwjerjo“ skedźbnjeja při dróhach kaž tež­ při lěsnych a pólnych pućach na hońtwy. Němski hońtwjerski zwjazk prosy wuchodźowarjow, sportowcow, jě­charjow a přećelow přirody, tele znamješka wobkedźbować. Tež na powjaz přiwjazane banćiki abo lapki móhli pokazka na blisku hońtwu być.

Na wěstotu při hońtwach kładu při wukubłanju a w praksy wulku wažnosć.

Při hibanskich hońtwach ćahnu honjerjo z psami pomału po lěsach. Přez nastawacu haru spłóša woni sorny, dźiwje swinje a dalšu dźiwinu a honja (tłóča) ju pomału, ale wobstajnje do směra třělcow. Tak móža tući starobu, splah a konstituciju dźiwiny derje spóznać a wutřěl wěsće wusměrić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND