Fachowcowsej zawěsćić

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Łužiske předewzaća spjelnjeja w dalokej měrje wočakowanja fachoweho dorosta­ a skića dobre wuměnjenja. To je so wčera tež na předewzaćelskej rozmołwje w Čornej Pumpje wobkrućiło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Na 8. předewzaćelsku rozmołwu w industrijnym parku Čorna Pumpa bě Hospodarska iniciatiwa Łužicy wčera wječor přeprosyła. Hesło zarjadowanja „Atraktiwitu předewzaća stopnjować – fachowcow sej zawěsćić“ podkładźechu zarjadowarjo z třomi přednoškami, kotrež so po wobsahu lědma rozeznawachu, ale temu wječora na jednore wašnje zjimachu: Štóž so z tematiku zaběra, dóńdźe po wšelakich pućach k samsnemu dopóznaću.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND