Fachowcowsej zawěsćić

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Łužiske předewzaća spjelnjeja w dalokej měrje wočakowanja fachoweho dorosta­ a skića dobre wuměnjenja. To je so wčera tež na předewzaćelskej rozmołwje w Čornej Pumpje wobkrućiło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Na 8. předewzaćelsku rozmołwu w industrijnym parku Čorna Pumpa bě Hospodarska iniciatiwa Łužicy wčera wječor přeprosyła. Hesło zarjadowanja „Atraktiwitu předewzaća stopnjować – fachowcow sej zawěsćić“ podkładźechu zarjadowarjo z třomi přednoškami, kotrež so po wobsahu lědma rozeznawachu, ale temu wječora na jednore wašnje zjimachu: Štóž so z tematiku zaběra, dóńdźe po wšelakich pućach k samsnemu dopóznaću.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND