Za hišće wjace praksy w studiju

póndźela, 18. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z poskitkom dualneho studija je Budyska powołanska akademija woblubowane kubłanišćo. Nowe laborowe twarjenje, kotrež ma nastać, skići hišće lěpše wuměnjenja za wusko z praksu zwjazane wukubłanje studentow.

Budyšin (CS/SN). Z wosom łopačemi přewjedźechu minjeny pjatk symboliski prěni zaryw za nowe laborowe twarjenje Budyskeje powołanskeje akademije. Sakski financny minister Georg Unland (CDU) hódnoćeše tónle wokomik jako wosebity podawk, wšako inwestuje swobodny stat do twara 5,9 milionow eurow. Sakska wudawa třećinu swojich hospodarskich srědkow za kubłanje, wuzběhny minister a doda, zo je kubłanje požčonka na přichod. „Z nowotwarom stajeja w Budyšinje wuhibki do směra spomóžneho přichoda kubłanišća.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND