„Žně bohatstwa znjemóžnjeja“ poručenje

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Handrij Hendrušk a w pozadku Wito Kubańk z Ralbic składujetaj ze swojimaj traktoromaj silažu při Hrańčanskim kombinaće. Nimo tohole dźěła přihotujetaj sobudźěłaćerjej delanskeho agrarneho zawoda Sorabia rolu za wusyw. Přichodny tydźeń budźetaj wonaj potom zaso na žnjach pomhać a kukuricu domchować. Foto: Feliks Haza Handrij Hendrušk a w pozadku Wito Kubańk z Ralbic składujetaj ze swojimaj traktoromaj silažu při Hrańčanskim kombinaće. Nimo tohole dźěła přihotujetaj sobudźěłaćerjej delanskeho agrarneho zawoda Sorabia rolu za wusyw. Přichodny tydźeń budźetaj wonaj potom zaso na žnjach pomhać a kukuricu domchować. Foto: Feliks Haza

Ratarjo přerězne wunoški domchowali – špatne płaćizny na wikach

Budyšin (SN/BŠe). Njewjedra, mokrota, suchota – ratarjo so lětsa lochko nimaja. Tak je měnjate wjedro planowane žitne žně sčasami tola wobćežowało. Jónu bě jara horco, na to slědowachu zaso jara chłódne a włóžne fazy, kotrež žně znjemóžnichu, dokelž běchu rostliny přemokre. „Njedóstachmy dotal ničo darjene“, měni předsyda regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc, jednaćel Zarěčanskeho argrarneho zawoda Stefan Triebs. Hižo mejske njewjedra su hoberske škody na łužiskich polach zawostaji, dokelž bu wulki dźěl rostlin wobškodźenych. To wuskutkuje so wězo tež na wunoški. Přiwšěm móžachu ratarjo tam, hdźež njeběchu zliwki tak hroznje zachadźeli, přerěznje dobre žně ječmjenja, rožki a pšeńcy domchować.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND