Z hygienu jednotliwca so wšitko započina

štwórtk, 08. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Ruce sej časćišo, znajmjeńša dwaceći sekundow dołho, pod běžacej wodu myć je wunošniše hač desinfekcija abo sterilny wobswět.  Foto: Jan Kral Ruce sej časćišo, znajmjeńša dwaceći sekundow dołho, pod běžacej wodu myć je wunošniše hač desinfekcija abo sterilny wobswět. Foto: Jan Kral

Nakupowanske wozy bjez stracha wužiwać abo so na zjawnych městnach, kotrež ludźo často wopytuja, bjez starosćow pohibować zmóžnja jeničce wosobinska hygiena kóždeho jednotliwca. Zakładne prawidła hygieny abo hladanja ćěła wobkedźbować je wažny krok do tohole směra­. W mnohich wobłukach towaršnostneho žiwjenja scyła bjez krutych narokow abo žadanjow na wosobinsku kaž tež wobchadnu hygienu njeńdźe. Wosebje w strowotnistwje a w žiwidłowej industriji płaća krute předpisy za tam dźěłacych runje tak kaž za wotběhi wšěd­neho dnja.

Tež w zjawnym žiwjenju měło so na hygienu jednotliwca kaž tež towaršnosće dźeń a bóle kedźbować. Němska lěkarska towaršnosć je za to mnohe pokiwy wudała. Pozadk běchu wjacore pady přiběracych schorjenjow pobrachowaceje hygieny dla. Mamy sej wuwědomić, što je zakład strowoty a što nam zaruča bjezstarostne wužiwanje poskitkow wšědneho dnja. Přikład nakupowanskich wozow měł nas sensibilizować, zo so prašenjam hygieny wědomje přiwobroćimy.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND