Sport (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Přihotowanske koparske hry

01.02. 13.00 SV Liegau-Augustusbad –

  ST 1922 Radwor

01.02. 13.00 Jednota Kamjenc –

  FC Grimma

01.02. 14.00 Wojerowski FC –

  SJ Chrósćicy

02.02. 14.00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  FC Grimma

07.02. 18.00 ST Mały Wjelkow –

  ST 1922 Radwor

08.02. 13.00 Módro-běli Kulow –

  SC Grodk

Halowa kopańca

Jutře witataj zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) zhromadnje z Młodej uniju Budyšin na halowy koparski turněr do Worklečanskeje ćěło­zwučowarnje. Přeprošene su wólnočasne a młodźinske koparske cyłki ze stareho wokrjesa Kamjenc. Hrać budu w zestawje 1:3, a to wot 10.30 do 16.30 hodź.

Wolejbulowy derby

We Wulkej Dubrawje je jutře wot 16 hodź. we wolejbulowej wobwodnej lize wokrjesny derby mjez domjacymi a Viktoriju Worklecy. Hosćo su jasny faworit, wšako wojuja woni wo staflowe dobyće a wobwodne mišterstwo. Prěnje mustwo holcow a žonow HZ Pančicy-Worklecy nastupi jutře w samsnym času pola Ochranowskich wolejfantkow. Hižo w 14 hodź. započnje so w Budyšinje wolejbulowy duel tamnišeho MSV 04 III přećiwo HZ Pančicam-Worklecam II (žony).

Koparske turněry w Radworju

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND