Projekt zhromadnosći polěkował

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule pobychu minjeny tydźeń w Drježdźanskim Rudolfa Harbigowym stadionje. Foto: Franciska Zopic Šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule pobychu minjeny tydźeń w Drježdźanskim Rudolfa Harbigowym stadionje. Foto: Franciska Zopic
wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND