Projekt zhromadnosći polěkował

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule pobychu minjeny tydźeń w Drježdźanskim Rudolfa Harbigowym stadionje. Foto: Franciska Zopic Šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule pobychu minjeny tydźeń w Drježdźanskim Rudolfa Harbigowym stadionje. Foto: Franciska Zopic
wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND