Treningowe lěhwo napinało

wutora, 30. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy je w złotym měsće Praze intensiwne štyridnjowske treningowe lěhwo w měšćanskej štwórći Satalice přewjedło. Mała skupina wobdźělnikow bě so hižo štwórtk do čěskeje stolicy podała, najwjetši dźěl hakle pjatk wječor.

Wulka přestawka pak po přijězdźe zaplanowana njebě, po krótkim witanju dźěše mjenujcy hnydom na sportowy areal, hdźež přewjedźechu prěnju treningowu jednotku. Přez cyły kónc tydźenja dyrbjachu kumštny trawnik wužiwać, dokelž běchu šwihele dešća wužiwanje přirodneho hrajnišća znjemóžnili. To pak njeběše za 21 chowancow trenar­skeje trójki Erwina Kleinmanna, Stefana Hübnera a Dawida Jurša žadyn problem, dokelž skićeše jim tež kumštny trawnik optimalne wuměnjenja. Po połdrahodźinskim treningu móžachu sej wšitcy swoje stwy zarjadować a prěnje zaćišće wuhódnoćić.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND