Twar noweje wuporjedźernje za ICE 4 cyle po planje

srjeda, 23. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nastawaca wuporjedźernja DB w Choćebuzu.  Foto: DB/Christian Horn Nastawaca wuporjedźernja DB w Choćebuzu. Foto: DB/Christian Horn

Hruby twar prěnjeje hale w Choćebuzu je nimale dokónčeny. Němska železnica tam wosebje klimje přichilenu twaršćiznu wužiwa. Na tym je Budyska firma Hentschke Bau wobdźělena.

Choćebuz (SN). Němska železnica (DB) je při twarje noweje wuporjedźernje za ćahi ICE 4 w Choćebuzu dale w časowym planje. Wo tym je předewzaće wčera informowało, po tym zo staj sej społnomócnjeny koncerna za Berlin, Braniborsku a Mecklenburgsko-Předpomorsku Alexander Kaczmarek a statny sekretar w braniborskim hospodarskim ministerstwje Hendrik Fischer wobraz wo twarskim postupje tworiłoj.

Za twar wužiwa DB prěni raz klimje přichilenje zhotowjeny a tuž „zeleny“ beton, kaž předewzaće piše. Jeho produkcija 30 procentow mjenje emisijow CO2 zawinuje. Zdobom woteběra přetrjeba energije wo nimale 30 procentow. Wony beton zasadźeja za wažne hotowe dźěle, na přikład zepěry a dźěle třěšneje konstrukcije. Tež druhu halu chcedźa z tajkim betonom twarić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND