„Dny na polu“ w Barće zahajili poručenje

pjatk, 26. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wosrjedź ječmjenja steji ratar Stefan Hesse na pospytowej přestrjeni w Barće, kotruž Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) na jeho polu wobhospodarja. Eksperća přepruwuja tu nowe družiny ratarskich rostlin hladajo na resistency napřećo škódnikam, chorosćam a klimatiskej změnje – wosebje suchoće.  Foto: SN/Michaela Dźisławkowa Wosrjedź ječmjenja steji ratar Stefan Hesse na pospytowej přestrjeni w Barće, kotruž Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) na jeho polu wobhospodarja. Eksperća přepruwuja tu nowe družiny ratarskich rostlin hladajo na resistency napřećo škódnikam, chorosćam a klimatiskej změnje – wosebje suchoće. Foto: SN/Michaela Dźisławkowa

Fachowcy LfULG předstajichu testowe wuslědki nowych družinow rostlin

Bart (SN/MiP). „Galileoo, Baracooda, Esprit, Picasso“ – ně, njejsmy na prezentaciji najnowšich awtowych modelow na awtowym salonje w Frankobrodźe, smy na polu blisko Barta, wjesce w gmejnje Malešecy. Smy na prěnim terminje rjadu „Dny na polu“, kotrež Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) kóžde lěto zarjaduje. Ratarscy eksperća LfULG wobhospodarjeja tu pospytowu přestrjeń, na kotrymž nowe ratarske družiny rostlin systematisce přepytuja, z wosebitym fokusom na wuměnjenja pódy a klimy w Sakskej. Pruwowanja a pospyty wopřijeja wosebje tři wobłuki: rostlinske družiny, rostlinoškit a hnojenje.

W praksy, na testowej přestrjeni, maš jako wopytowar slědowacy napohlad: Najwšelakoriše družiny ječmjenja, rožki, pšeńcy, rěpika abo lupinow steja tu porno sebi w rjadkach. Tute su do dalšich wotrězkow dźělene, na kotrychž fachowcy wšelake mnóstwa hnojidłow abo rostlinoškitnych srědkow zasadźuja. Staw rostlin­ jedneje družiny je wočiwidnje jara wšelakory mjez jednotliwymi wot­rězkami.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND