Młode hłosy zaklinčeli

štwórtk, 23. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Spěwarki a spěwarjo 1. serbskeje kulturneje brigady přebywachu lětsa na koncertomaj we Waršawje. Mějachu pak tež składnosć, sej město wotkryć a so z wobydlerjemi pólskeje stolicy rozmołwjeć.  Foto: Annamaria Hadankec Spěwarki a spěwarjo 1. serbskeje kulturneje brigady přebywachu lětsa na koncertomaj we Waršawje. Mějachu pak tež składnosć, sej město wotkryć a so z wobydlerjemi pólskeje stolicy rozmołwjeć. Foto: Annamaria Hadankec

Chór 1. serbskeje kulturneje brigady w susodnej Pólskej koncertował

Wjace hač 40 spěwarkow a spěwarjow 1. serbskeje kulturneje brigady poby srjedź junija w pólskej stolicy. Pod do­hladom wučerkow Sylwije Rječcyneje a Franciski Hojeroweje kaž tež pod hudźbnym nawodom Friedemanna Böh­my­­ přebywaše chór nimale tydźeń we Waršawje. Stajnje we wotstawku štyrjoch lět dojědźe sej spěwny cyłk do wukraja, zo by tamnišich wobydlerjow z koncer­tami přewažnje w serbskej rěči zwje­selił. Lětsa je w susodnym kraju lětni swjedźeń wobrubił a duchownu hudźbu w cyrkwi swjateje Hany zanjesł.

Napjaty tydźeń započa so z dźesać hodźin­ trajacej busowej jězbu. Kwartěr ležeše poměrnje centralnje w susodstwje stareho města Waršawy. Po tym zo běchmy do jstwow zaćahnyli a trěbne informacije za přichodne dny dóstali, padnychmy wšitcy sprócni do swojich łožow. Přichodny dźeń mějachmy składnosć, so z městom zeznajomić. Po dobrej snědani wodźeše nas Tomasz Nowak po měsće. Nimoměry rjane dožiwjenje bě wopyt wěže kulturneho palasta, z kotrejež maš wuhlad na cyłu Waršawu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND