Wuměłsku dźěłarničku přewjedli

štwórtk, 23. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkim zapalom dachu so šulerjo z Kulowskeje wyšeje šule a z partnerskeje šule Lubomierz w susodnej Pólskej do dźěła. Ze swojimi wuměłskimi dźěłami wobdźěla so woni na pomjeznym wuměłskim wubědźowanju, kotrež zaběra so z regionalnymi rjekami.  Foto: Pia Miklowa Z wulkim zapalom dachu so šulerjo z Kulowskeje wyšeje šule a z partnerskeje šule Lubomierz w susodnej Pólskej do dźěła. Ze swojimi wuměłskimi dźěłami wobdźěla so woni na pomjeznym wuměłskim wubědźowanju, kotrež zaběra so z regionalnymi rjekami. Foto: Pia Miklowa

Hižo dźewjaty króć wotmě so lětsa třinarodne wuměłske wubědźowanje pod hesłom „Legendarni rjekojo pomjez­neje kónčiny“. Biblioteka Karkono­ska w pólskej Jelenjej Górje kaž tež Towaršnosć za kulturu a dale­kubłanje wokrjesa Zhorjelc je mjeztym hižo dlěši čas za dźěći a młodostnych přihotuje a přewjeduje.

Na mjezynarodnym projekće wobdźěleja so dźěći a młodostni z euroregiona Nysa. Zaměr wubědźowanja je zwyšić popularnosć rjekow, serbskeho kuzłarja Krabata a hórskeho ducha Kyrkonoša, kiž so čěsce Krakonoš a pólsce Rzepiór mjenuje.

Šulerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ wobdźělichu so lětsa druhi króć na tymle wubědźowanju, kotrež so hižo wot lěta 1996 wotměwa. Pón­dźelu, 29. smažnika, zetkachu so woni k wuměłskej dźěłarničce. K tomu běchu sej tež zastupjerjow z partnerskeje šule w pólskim Lubomierzu přeprosyli. Zhro­madnje­ zaběrachu so z temu „Krabat a Kyrkonoš“. Poboku bě jim při tym Budyski wuměłc Marko Bruk, kotrehož bě sej nawodnistwo šule za wuměłskeho nawodu dźěłarnički zdobyło.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND