„Mnohostronski dyrbi čłowjek być“

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Kónc julija je Marja Döringowa swoje skutkowanje jako nawodnica Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ zakónčiła. Dźěći su so jej za wulku lubosć dźakowali. Foto: SN/M. Bulank Kónc julija je Marja Döringowa swoje skutkowanje jako nawodnica Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ zakónčiła. Dźěći su so jej za wulku lubosć dźakowali. Foto: SN/M. Bulank

Z nazhonjenjow wjelelětneje kubłarki a nawodnicy Budyskeje serbskeje pěstowarnje Marje Döringoweje

Marja Döringowa je čas swojeho powołanskeho žiwjenje z dźěćimi činić měła. Tež nětko, hdyž hižo jako nawodnica Budyskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), njedźěła, ju zaběra z najmjeńšimi njepušći. Milenka Rječcyna je so z Budyšanku rozmołwjała.

Kóžde dźěćo w starobje wot jednoho lěta ma dźensa prawo na městno w žłobiku. Kak tole hódnoćiće?

M. Döringowa: To mam zasadnje za dobry­ rozsud. Wšako w zakonju rěka, zo maja starši prawo na tajkele městno. Na tamnym boku wostaja zakoń staršim swobodnu ruku při tym rozsudźić, hdy swoje dźěćo do žłobika abo pěstowarnje sćelu a hač docyła.

Maće tole za spomóžne? Wšako sće hižo jako kubłarka za čas NDR skutkowała, jako­ bě skerje njewšědne, zo dźěći předołho doma wostawaja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND