Cyle praktisce za přirodu wabić

štwórtk, 13. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (SN/MiR). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty wuwiwa kóžde lěto program, kotryž zajimcow wšitkich starobnych skupin narěči. Hač su to přednoški, ekskursije abo na praksu orientowane zarjadowanja, rezerwat wužiwa za to tež poskitki čestnohamtsce skutkowacych fachowcow. Wčera wotmě so tajke pućowanje we Wulkich Ždźarach, zaběrace so z pčołkami. Předewšěm za dźěći bě wone wotmyslene. Minjeny čas je wodźerka po přirodźe Kerstin Robel wobdźělnikam ekskursijow žiwjenski wobswět skopčka, pawka a šlinka rozłožowała. Tež ptaki, kaž su to wudra, mórski worjoł a dypornak, wona z dźěćimi wobkedźbuje. Wosebje haty ju wabja. Njedawno je z dźěćimi w Stróžanskich wodźiznach za karpami a rosćacymi tupihłójčkami hladała. Tam su tež rědke pjerja šěreje čaple namakali.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND