Tradicije šule dale wjesć

srjeda, 11. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Milenka Koberowa  Foto: Feliks Haza Milenka Koberowa Foto: Feliks Haza

Wot 7. oktobra skutkuje Milenka Kobe­rowa jako nowa nawodnica Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. Wona je so mjez wjacorymi­ požadarjemi přesadźiła. „Tuchwilu je mi wosebje wažne, zo zeznaju wšitkich­ 103 šulerjow a šulerki kaž tež 16 wučerjow a wučerkow. Wjacore hodźiny wob tydźeń wuwučuju w předmjetomaj serbšćina a stawizny we wšelakich lět­nikach.“

Zaměry 37lětneje Serbowki mjez druhim su, zaručić wučbu wšědneho šul­skeho dnja a dale wjesć tradicije šule, kaž na přikład wuměny do wukraja, do susodneje Čěskeje a Pólskeje. „Kulturne dźěło ma wostać dale kruty wobstatk dźěła na delanskim­ kubłanišću runje tak kaž skutkowanje­ jako projektna šula UNESCO“,­ nawodnica potwjerdźa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND