Gymnaziasća na studijnym dnju so informowali

póndźela, 23. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Jědnatkarjo Serbskeho gymnazija Budyšin wužiwachu we wobłuku studijneho dnja na swojim kubłanišću přiležnosć so wo tym wobhonić, što změja po maturje wšitko wobkedźbować, měrja-li so na studij abo wukubłanje.  Foto: SN/Maćij Bulank Jědnatkarjo Serbskeho gymnazija Budyšin wužiwachu we wobłuku studijneho dnja na swojim kubłanišću přiležnosć so wo tym wobhonić, što změja po maturje wšitko wobkedźbować, měrja-li so na studij abo wukubłanje. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/MiR). Lětuši studijny dźeń pod hesłom „Studenća pomhaja šulerjam“ na Budyskim Serbskim gymnaziju bě wusměrjeny na šulerjow 11. lětnika. Młodostni wužiwachu minjeny pjatk dopołdnja poskitki, kotrež běchu kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic, Serbske młodźinske towarstwo Pawk, Zwjazk serbskich studowacych a gymnazij zhromadnje přihotowali. Poskitki słužachu tomu, gymnaziastow wo tym­ informować, kotre puće wjedu po maturje k wukubłanju, studijej abo dźěłu w kraju a wukraju.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND